21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

"އިލް ނޮއިސް" ރިލީޒްކުރުން

"އިލް ނޮއިސް" މިމަހުގެ 27 ގައި

  • އިލްނޮއިސްގެ ޓިކެޓް މިހާރު ޝްވެކް ސިނަމާއިން ލިބެން ހުންނާނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 3 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 15:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


"އިލް ނޮއިސް" ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރު -- ޓްވިޓަރ

އެޗްވަން އެންވަންއާ ގުޅިގެން ޝްވެކް ސިނަމާގައި އެޅުވުމަށް ލަސްކުރި "އިލް ނޮއިސް" މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

 

ކުރިން މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މާޗް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އިލް ނޮއިސް ޓީމުން ބުނީ ސްވައިން ފްލޫ އާއި ގުޅިގެން ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރުން ފަސްކުރީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު ޓީމުގެ އެންމެންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށެވެ. 

ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވެސް މިހާރު ވަނީ ޝްވެކް ސިނަމާއިން ވިއްކަން ފަށާފައެވެ.

 

"އިލް ނޮއިސް" އާންމުންނާ ހަމައަށް އަންނަ ތާރީހު އިއުލާނުކުރުމަށް ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ ލެކިއުޓްގައި ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ވަނީ "އިލް ނޮއިސް"ގެ އާޓް ޕީސްއެއް ލެކިއުޓްގައި ބަހައްޓާފައެވެ.

ފިލްމުގެ ޓީމުން ބުނީ ފިލްމު ސިނަމާގައި އެޅުވުމާ ހަމައަށް ލެކިއުޓްގައި މި އާޓް ޕީސް ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެ ބަލާލަން ދިއުމަކީ އެޓީމުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ އެދުމެއް ކަމަށެވެ. މޯލްޑިވިއަން އާއި އޮނާސް ރެޒިޑެންސް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ލ. އަތޮޅު އޮނާސް ރެސިޑެންސް ގެސްޓް ހައުސްގައި ދެ މީހަކާ އެކީ ހަތަރު ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމެއް ލިބޭނެއެވެ. މިއީ އެފިލްމުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ.

ފިލްމާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި ފިލްމުގެ އިތުރު މަންޒަރުތައް، #illnoisethemovie ގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އަދި ޓްވިޓާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޓީމުން ބުނެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް