21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ގޭމް އޮފް ތްރޯން

"ގޭމް އޮފް ތްރޯން" ގެ ސީޒަން 7 ގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި

  • ގޭމް އޮފް ތްރޯންގެ ސީޒަން 7 ގެ ޓްރެއިލާ އާންމު ކުރުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 3 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 14:01 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ގޭމް އޮފް ތްރޯން ސީޒަން 7 -- ޓްވިޓަރ

އެޗްބީއޯއިން ދައްކާ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސީރީސް "ގޭމް އޮފް ތްރޯން"ގެ ޓްރެއިލާ އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

މި ޓްރެއިލާއިން ފެންނަ ގޮތުގައި "ގޭމް އޮފް ތްރޯން"ގެ ތިން ކެރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޖޯން ސްނޯ،ޑެނެރީސް ޓާގޭރިއަން އަދި ސާސޭ ލެނިސްޓާ ތަހުތުގައި އިށީންނަތަނެވެ.

ސީޒަން 6 ނިމުނު އިރު  ޑެނެރީސް ޓާގޭރިއަން ވަނީ އޭނާ ގެންގުޅޭ ޑްރެގަންއާއި ސާސޭގެ ކޮއްކޮ ޓީރިއަންއާއެކު ކިންގްސް ލޭންޑިންއާ ދިމާއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށެވެ.  

"ގޭމް އޮފް ތްރޯން"ގައި ތަގުދީރު ލަފާކޮށް ކިޔައިދޭ  އަންހެނެއް ކަމުގައިވާ މެގީ ބުނާ ގޮތުން ސާސޭގެ ހުރިހާ ދަރިން ވެސް މަރުވާނެއެވެ. އަޔަން ތުރޯންގައި ސީޒަން 6 ނިމުނު އިރު ތަހުތުގައި އިނީ ސާސޭގެ ދޮށީ ފިރިހެންދަރި ޖޮފްރީ މަރުވުމާ ގުޅިގެން އައި ސާސޭގެ ދެވަނަ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. އަޔަން ތްރޯންގައި ސީޒަން 6 ނިމުނު އިރު ހުރީ އޭނާއެވެ.

"ގޭމް އޮފް ތްރޯން'ގެ ސީޒަން 7 ފަށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް