17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ގޭމް އޮފް ތްރޯން

"ގޭމް އޮފް ތްރޯން" ގެ ސީޒަން 7 ގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި

  • ގޭމް އޮފް ތްރޯންގެ ސީޒަން 7 ގެ ޓްރެއިލާ އާންމު ކުރުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 3 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 14:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


ގޭމް އޮފް ތްރޯން ސީޒަން 7 -- ޓްވިޓަރ

އެޗްބީއޯއިން ދައްކާ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސީރީސް "ގޭމް އޮފް ތްރޯން"ގެ ޓްރެއިލާ އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

މި ޓްރެއިލާއިން ފެންނަ ގޮތުގައި "ގޭމް އޮފް ތްރޯން"ގެ ތިން ކެރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޖޯން ސްނޯ،ޑެނެރީސް ޓާގޭރިއަން އަދި ސާސޭ ލެނިސްޓާ ތަހުތުގައި އިށީންނަތަނެވެ.

ސީޒަން 6 ނިމުނު އިރު  ޑެނެރީސް ޓާގޭރިއަން ވަނީ އޭނާ ގެންގުޅޭ ޑްރެގަންއާއި ސާސޭގެ ކޮއްކޮ ޓީރިއަންއާއެކު ކިންގްސް ލޭންޑިންއާ ދިމާއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށެވެ.  

"ގޭމް އޮފް ތްރޯން"ގައި ތަގުދީރު ލަފާކޮށް ކިޔައިދޭ  އަންހެނެއް ކަމުގައިވާ މެގީ ބުނާ ގޮތުން ސާސޭގެ ހުރިހާ ދަރިން ވެސް މަރުވާނެއެވެ. އަޔަން ތުރޯންގައި ސީޒަން 6 ނިމުނު އިރު ތަހުތުގައި އިނީ ސާސޭގެ ދޮށީ ފިރިހެންދަރި ޖޮފްރީ މަރުވުމާ ގުޅިގެން އައި ސާސޭގެ ދެވަނަ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. އަޔަން ތްރޯންގައި ސީޒަން 6 ނިމުނު އިރު ހުރީ އޭނާއެވެ.

"ގޭމް އޮފް ތްރޯން'ގެ ސީޒަން 7 ފަށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް