17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ގޭމް އޮފް ތްރޯން

"ގޭމް އޮފް ތްރޯން" ގެ ސީޒަން 7 ގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި

  • ގޭމް އޮފް ތްރޯންގެ ސީޒަން 7 ގެ ޓްރެއިލާ އާންމު ކުރުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 3 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 14:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ގޭމް އޮފް ތްރޯން ސީޒަން 7 -- ޓްވިޓަރ

އެޗްބީއޯއިން ދައްކާ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސީރީސް "ގޭމް އޮފް ތްރޯން"ގެ ޓްރެއިލާ އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

މި ޓްރެއިލާއިން ފެންނަ ގޮތުގައި "ގޭމް އޮފް ތްރޯން"ގެ ތިން ކެރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޖޯން ސްނޯ،ޑެނެރީސް ޓާގޭރިއަން އަދި ސާސޭ ލެނިސްޓާ ތަހުތުގައި އިށީންނަތަނެވެ.

ސީޒަން 6 ނިމުނު އިރު  ޑެނެރީސް ޓާގޭރިއަން ވަނީ އޭނާ ގެންގުޅޭ ޑްރެގަންއާއި ސާސޭގެ ކޮއްކޮ ޓީރިއަންއާއެކު ކިންގްސް ލޭންޑިންއާ ދިމާއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށެވެ.  

"ގޭމް އޮފް ތްރޯން"ގައި ތަގުދީރު ލަފާކޮށް ކިޔައިދޭ  އަންހެނެއް ކަމުގައިވާ މެގީ ބުނާ ގޮތުން ސާސޭގެ ހުރިހާ ދަރިން ވެސް މަރުވާނެއެވެ. އަޔަން ތުރޯންގައި ސީޒަން 6 ނިމުނު އިރު ތަހުތުގައި އިނީ ސާސޭގެ ދޮށީ ފިރިހެންދަރި ޖޮފްރީ މަރުވުމާ ގުޅިގެން އައި ސާސޭގެ ދެވަނަ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. އަޔަން ތްރޯންގައި ސީޒަން 6 ނިމުނު އިރު ހުރީ އޭނާއެވެ.

"ގޭމް އޮފް ތްރޯން'ގެ ސީޒަން 7 ފަށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް