18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އެންމެ ހަގު ލެކްޗަރަރ

އުމުރުން 14 އަހަރުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ލެކްޗަރަރ އަކަށް!

  • ޔާޝާ ސިފަކުރަނީ "ހިއުމަން ކަލްކިއުލޭޓަރ" އެއްގެ ގޮތުގައި
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 2 އޭޕުރިލް 2017 | އާދީއްތަ 03:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ޔާޝާ އޭސްލީ - "ޖިއުމަން ކަލްކިއުލޭޓަރ" އެއްގެ ގޮތުގައި މީޑިއާގައި ސިފަ ކުރޭ -- އައިޓީވީ ސެންޓްރަލް

އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލީސިސްޓަރ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރަރ ކަން ޔާޝާ އޭސްލީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ޔާޝާ އަށް ވަޒީފާ ލިބުނީ، އެކަމަށް ކުރިމަތިލީ އެތައް ބަޔަކާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މުޅިންވެސް ހިމެނެނީ އޭނާއަށް ވުރެ އުމުރުން ދޮށީ މީހުންނެވެ. ވަޒީފާއަށް ހޮވުނީ ޔާޝާގެ އުމުރުން 13 އަހަރުގައެވެ.

އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު ޔާޝާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު އިރު އުމުރަކީ 14 އަހަރު ކަމަށް ވުމާއެކު، ކުޑަކުއްޖަކު ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހޯދަންޖެހޭ ޚާއްސަ ހުއްދަ އޭނާ ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް އިނގިރޭސި ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޔުނިވަސިޓީގައި ޔާޝާ ކިޔަވައިދޭނީ ހިސާބެވެ.

ޔާޝާ އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ހެދީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެވެ. އޭލެވެލް އިމްތިހާނުން ހިސާބުން އޭ ފާސް ހޯދީ ސަތޭކަ އިންސައްތައިގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޔާޝާ ހިސާބަށް އިލްމަށް މޮޅުވުމުގެ ސަބަބުން "ހިއުމަން ކަލްކިއުލޭޓަރ" ގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން އޭނާ ސިފަ ކުރެއެވެ.

ޔާޝާ ވެގެންދާނީ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ އެންމެ ހަގު ލެކްޗަރަރގެ އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް