18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 06 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ކެޓީ ޕްރައިސް

މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކެޓީ ޕްރައިސް ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމު ކޮށްފި

  • ނިވާކަން ކުޑަ ގިނަ ފޮޓޯތަކެއް ކެޓީގެ އިންސަޓަގްރާމްގައި ވަނީ އާއްމު ކޮށްފައި
  • ފޮޓޯތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާއަށްވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 31 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 21:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ކެޓީ ޕްރައިސް ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ނިވާކަން ކުޑަ ފޮޓޯތައް އާއްމު ކުރުމުން ބޭރުގެ މީޑިއާއިން ދަނީ ފާޑު ކިޔަމުން -- އިންސްޓަގްރާމް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކެޓީ ޕްރައިސް ބަރަހަނާ ކޮށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަން ބޭރުގެ މީޑިއާ އިން ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު މިރަރ ނޫހުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުންދާ ކެޓީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ ވަރަށް ނިވާކަން ކުޑަކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ހާމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފޮޓޯތައް ހާމަކޮށްފައިވަނީ ކެޓީގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓްގައެވެ.

ކެޓީ ޕްރައިސް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ފިރިމީހާއާއި އޭނާގެ ފަސް ކުދިންނާއެކު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ކަމަށް ނޫހުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެއީ ކޮން ރިސޯޓެއް ކަމެއް ނޫހުގައި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިރަރ ނޫހުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެއަކީ އިސްލާމީ ގައުމެއް ކަމަށާއި، ހަރުކަށި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން، ފަތުރުވެރިންވެސް ނިވާކަން ކުޑަކޮށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ އިރު އުޅުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ނޫހުގައި ބުނެފައިވަނީ އާއްމު ތަންތާގައި ގައިގޯޅިވެ އުޅުމަކީ ވެސް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މިރަރ ގައި ބުނެފައިވަނީ، ހަށިގަނޑުގެ މޭމަތި ހާމަކޮށްގެން ކެޓީ ޕްރައިސް ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކެޓީގެ ކޮމެންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މިރަރ އިން މި ޚަބަރު ޖަހާފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ކެޓީ ޕްރައިސްގެ ނިވާކަން ކުޑަ ގިނަ ފޮޓޯތަކެއްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ބާޔޫ

2 އަހަރު ކުރިން

ބަލަ ކޮބާތަ މައްސަލަ އަކީ ... ރިސޯޓުގަ ދޯ ބަރަހަނާ ކަންމަތީ އެ އު ޅެނީ.... މިރަރ ނޫސް ނުހިގާތީ ވެ ހިންގާ ލަންވެގެން ބަރަހަނާއޭ ކިޔައިގެން.... ހެހެހެހެހެ

0
2
Katie personal media

2 އަހަރު ކުރިން

Adhi Maldives ga ulhey kudhin hendhun laaminvarah eyna huree laigen pls bodu nukohbala

0
0
Katie personal media

2 އަހަރު ކުރިން

Eyna hury kandima Maldives ga

0
0