18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ކެޓީ ޕްރައިސް

މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކެޓީ ޕްރައިސް ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމު ކޮށްފި

  • ނިވާކަން ކުޑަ ގިނަ ފޮޓޯތަކެއް ކެޓީގެ އިންސަޓަގްރާމްގައި ވަނީ އާއްމު ކޮށްފައި
  • ފޮޓޯތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާއަށްވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 31 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 21:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ކެޓީ ޕްރައިސް ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ނިވާކަން ކުޑަ ފޮޓޯތައް އާއްމު ކުރުމުން ބޭރުގެ މީޑިއާއިން ދަނީ ފާޑު ކިޔަމުން -- އިންސްޓަގްރާމް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކެޓީ ޕްރައިސް ބަރަހަނާ ކޮށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަން ބޭރުގެ މީޑިއާ އިން ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު މިރަރ ނޫހުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުންދާ ކެޓީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ ވަރަށް ނިވާކަން ކުޑަކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ހާމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފޮޓޯތައް ހާމަކޮށްފައިވަނީ ކެޓީގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓްގައެވެ.

ކެޓީ ޕްރައިސް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ފިރިމީހާއާއި އޭނާގެ ފަސް ކުދިންނާއެކު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ކަމަށް ނޫހުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެއީ ކޮން ރިސޯޓެއް ކަމެއް ނޫހުގައި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިރަރ ނޫހުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެއަކީ އިސްލާމީ ގައުމެއް ކަމަށާއި، ހަރުކަށި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން، ފަތުރުވެރިންވެސް ނިވާކަން ކުޑަކޮށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ އިރު އުޅުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ނޫހުގައި ބުނެފައިވަނީ އާއްމު ތަންތާގައި ގައިގޯޅިވެ އުޅުމަކީ ވެސް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މިރަރ ގައި ބުނެފައިވަނީ، ހަށިގަނޑުގެ މޭމަތި ހާމަކޮށްގެން ކެޓީ ޕްރައިސް ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކެޓީގެ ކޮމެންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މިރަރ އިން މި ޚަބަރު ޖަހާފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ކެޓީ ޕްރައިސްގެ ނިވާކަން ކުޑަ ގިނަ ފޮޓޯތަކެއްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ބާޔޫ

1 އަހަރު ކުރި

ބަލަ ކޮބާތަ މައްސަލަ އަކީ ... ރިސޯޓުގަ ދޯ ބަރަހަނާ ކަންމަތީ އެ އު ޅެނީ.... މިރަރ ނޫސް ނުހިގާތީ ވެ ހިންގާ ލަންވެގެން ބަރަހަނާއޭ ކިޔައިގެން.... ހެހެހެހެހެ

0
2
Katie personal media

1 އަހަރު ކުރި

Adhi Maldives ga ulhey kudhin hendhun laaminvarah eyna huree laigen pls bodu nukohbala

0
0
Katie personal media

1 އަހަރު ކުރި

Eyna hury kandima Maldives ga

0
0