23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ދިވެހި ފިލްމު "އިލް ނޮައިސް"

"އިލް ނޮއިސް"، ޕްރިމިއާ ކުރާނެ ތާރީޚެއް ދެތިން ވަރަކަަށް ދުވަސް ތެރޭ ހާމަ ކުރާނެ: ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމް

  • ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރާނެ ތާރިޚު ދެތިން ވަރަކަށް ދުވަސްތެރޭ ހާމަ ކުރެވޭނެ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 20:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


ފިިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެއް -- ފޭސްބުކް

މި މާޗް މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު، ތިއެޓާ މިރާޖް އާއި އޯކޭޒް އިން ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ ދިވެހި ފިލްމު "އިލް ނޮއިސް"، ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ނުވަަތަ އެޗްވަންއެންވަން ގެ ސަބަބުން ފަސް ކުރެވިފައިވާއިރު، ޕްރެމިއާ ކުރާ ތާރީޚު ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް "އިލް ނޮއިސް" ޓީމް ގެ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

"އިލް ނޮއިސް" ޓީމް ގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އަހްމަދު ސާޖިދު ބުނީ ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރާނެ ތާރިޚު ދެތިން ވަރަކަށް ދުވަސްތެރޭ ހާމަ ކުރެވޭވަރު ވާނެ ކަމަށަވެ.

"އިލް ނޮއިސް" ޓީމް އިން ސްވައިން ފްލޫ އާއި ގުޅިގެން ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރުން ފަސްކުރީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު ޓީމުގެ އެންމެންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށް، "އިލް ނޮއިސް" ގެ ޓީމުން ބުނެއެވެ. އަދި ފިލްމު ބެެލުމަށްޓަކައި އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ އެންމެހައި ސަޕޯޓަރުންނާއި މިހާރު ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށްވެސް ފިލްމުގެ ޓީމް އިން ބުނެއެވެ.

"އިލް ނޮއިސް" ޕްރިމިއާ ކުރުން ފަސްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފިލްމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށާއި، ފިލްމާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި ފިލްމުގެ އިތުރު މަންޒަރުތައް،   #illnoisethemovie ގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އަދި ޓްވިޓާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޓީމުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް