16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ދިވެހި ފިލްމު "އިލް ނޮައިސް"

"އިލް ނޮއިސް"، ޕްރިމިއާ ކުރާނެ ތާރީޚެއް ދެތިން ވަރަކަަށް ދުވަސް ތެރޭ ހާމަ ކުރާނެ: ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމް

  • ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރާނެ ތާރިޚު ދެތިން ވަރަކަށް ދުވަސްތެރޭ ހާމަ ކުރެވޭނެ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 20:21 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ފިިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެއް -- ފޭސްބުކް

މި މާޗް މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު، ތިއެޓާ މިރާޖް އާއި އޯކޭޒް އިން ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ ދިވެހި ފިލްމު "އިލް ނޮއިސް"، ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ނުވަަތަ އެޗްވަންއެންވަން ގެ ސަބަބުން ފަސް ކުރެވިފައިވާއިރު، ޕްރެމިއާ ކުރާ ތާރީޚު ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް "އިލް ނޮއިސް" ޓީމް ގެ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

"އިލް ނޮއިސް" ޓީމް ގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އަހްމަދު ސާޖިދު ބުނީ ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރާނެ ތާރިޚު ދެތިން ވަރަކަށް ދުވަސްތެރޭ ހާމަ ކުރެވޭވަރު ވާނެ ކަމަށަވެ.

"އިލް ނޮއިސް" ޓީމް އިން ސްވައިން ފްލޫ އާއި ގުޅިގެން ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރުން ފަސްކުރީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު ޓީމުގެ އެންމެންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށް، "އިލް ނޮއިސް" ގެ ޓީމުން ބުނެއެވެ. އަދި ފިލްމު ބެެލުމަށްޓަކައި އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ އެންމެހައި ސަޕޯޓަރުންނާއި މިހާރު ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށްވެސް ފިލްމުގެ ޓީމް އިން ބުނެއެވެ.

"އިލް ނޮއިސް" ޕްރިމިއާ ކުރުން ފަސްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފިލްމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށާއި، ފިލްމާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި ފިލްމުގެ އިތުރު މަންޒަރުތައް،   #illnoisethemovie ގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އަދި ޓްވިޓާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޓީމުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް