18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ދިވެހި ފިލްމު "އިލް ނޮައިސް"

"އިލް ނޮއިސް"، ޕްރިމިއާ ކުރާނެ ތާރީޚެއް ދެތިން ވަރަކަަށް ދުވަސް ތެރޭ ހާމަ ކުރާނެ: ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމް

  • ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރާނެ ތާރިޚު ދެތިން ވަރަކަށް ދުވަސްތެރޭ ހާމަ ކުރެވޭނެ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 20:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ފިިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެއް -- ފޭސްބުކް

މި މާޗް މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު، ތިއެޓާ މިރާޖް އާއި އޯކޭޒް އިން ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ ދިވެހި ފިލްމު "އިލް ނޮއިސް"، ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ނުވަަތަ އެޗްވަންއެންވަން ގެ ސަބަބުން ފަސް ކުރެވިފައިވާއިރު، ޕްރެމިއާ ކުރާ ތާރީޚު ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް "އިލް ނޮއިސް" ޓީމް ގެ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

"އިލް ނޮއިސް" ޓީމް ގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އަހްމަދު ސާޖިދު ބުނީ ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރާނެ ތާރިޚު ދެތިން ވަރަކަށް ދުވަސްތެރޭ ހާމަ ކުރެވޭވަރު ވާނެ ކަމަށަވެ.

"އިލް ނޮއިސް" ޓީމް އިން ސްވައިން ފްލޫ އާއި ގުޅިގެން ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރުން ފަސްކުރީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު ޓީމުގެ އެންމެންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށް، "އިލް ނޮއިސް" ގެ ޓީމުން ބުނެއެވެ. އަދި ފިލްމު ބެެލުމަށްޓަކައި އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ އެންމެހައި ސަޕޯޓަރުންނާއި މިހާރު ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށްވެސް ފިލްމުގެ ޓީމް އިން ބުނެއެވެ.

"އިލް ނޮއިސް" ޕްރިމިއާ ކުރުން ފަސްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފިލްމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށާއި، ފިލްމާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި ފިލްމުގެ އިތުރު މަންޒަރުތައް،   #illnoisethemovie ގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އަދި ޓްވިޓާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޓީމުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް