13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 01 ނޮރަ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ސެންޗޫރިއަން

ދިވެހި އަމިއްލަ ފުރަތަމަ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ސްޓޮކް މާކެޓްގައި ލިސްޓްކޮށްފި

 • އެމްއެސްއީގެ ރަސްމީ ލިސްޓުގައި ސެންޗޫރިއަން ވަނީ ހިމަނާފަ
 • ހިއްސާ ގަތް ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާ ވަނީ އެމްއެސްޑީއަށް ޖަމާކޮށްފަ
 • މާޗް 30 އިން ފެށިގެން ހިއްސާ ވިއްކާނެ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 17:55 | |

މަގުބޫލް

 1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
 2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
 3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
 4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 5. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
 6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
 7. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
 8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ސެންޗޫރިއަން ޕްބަލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ހިމަނައިފި -- ގޫގުލް

އާންމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކި އަމިއްލަ ފުރަތަމަ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ސެންޗޫރިއަން ޕްބަލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވްޓް ލިމިޓެޑުން އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ލިސްޓިންގ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ސެންޗޫރިއަން ޕްބަލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާ މާޗް 30، 2017 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ރަސްމީ ލިސްޓްގައި ހިމަނައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު މެދުވެރިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ގަނެވިއްކުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސެންޗޫރިއަން ޕަބަލިކް ލިމިޓެޑުން އާންމުކޮށް ހިއްސާ ވިއްކަން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، ހިއްސާ ގަތް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީގައި ހިއްސާގެ އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާ އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން ވެސް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ބުނީ، މިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖާ ގުޅައިގެން (3307878) އެ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ލޮޖިސްޓިކްސްގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސެންޗޫރިއަން ކުންފުނިން ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ގަނެފައެވެ. އެ ކުންފުނިން ހިއްސާ ވިއްކާފައިވަނީ މޫނުމަތީ އަގެއްގެ ގޮތުގައި 25ރ. އަަށް ހިއްސާއެއްގެ މަގުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް