21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ޖޯޖް މައިކަލްގެ ޖަނާޒާ

ތިން މަސްދުވަހަށް ފަހު ޖޯޖް މައިކަލްގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

  • ޖޯޖްމައިކަލް މަރުވެފައިވަނީ މިދިއަ ޑިސެމަބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 04:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  7. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  8. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ


ޖޯޖްމައިކަލް މަރުވެފައިވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމަބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު -- ދަ ނިއު އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

އުމުރުން 53 އަހަރުގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލްގެ ޖަނާޒާ ތިން މަސްދުވަހަށް ފަހު ބާއްވައިފިއެވެ.

އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނީ "އަމިއްލަ ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއް" ބުދަދުވަހު ބާއްވާފައިވާއިރު އާއިލާ އާއި ގާތް ރައްޓެހިން ބައިވެރިވެފައި ވާކަމަށެވެ.

އާއިލާއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އާއްމު މަރަކުން ޖޯޖްމައިކަލް މަރުވެފައި ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމަބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ވޭމް!" ބޭންޑާ އެކު 1980 ގެ އަހަރުތަކުގައި މިއުޒިކީ ކެރިއަރު ފެށި ތަރި ވަނީ ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ފަހުން ބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް ހޯދާފަ އެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 40 އަހަރަށް ދެމިގެން ދިޔަ މިއުޒިކް ކެރިއާގައި ނޯތު ލަންޑަން އަށް އުފަން ޖޯޖިއޯޒް ކިރިއާކޯސް ޕަނަޔިއޯޓޫ ނުވަތަ ޖޯޖް މައިކަލް ވަނީ 100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އަލްބަމް ވިއްކާފަ އެވެ.

ސްކޫލު ދައުރުގެ ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ ރިޖްލީއާއެކު "ވޭމް!" އިން މަގްބޫލުކަން ހޯދި، ޖޯޖް މައިކަލް ފަހުން ވަނީ ސޯލޯ އަލްބަމްތަކުން ވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފަ އެވެ.

އެގޮތުން 1987 ގައި ރިލީޒްކުރި "ފެއިތު" އާއި "ލިސްން ވިތައުޓް ޕްރެޖުޑިސް- ވޮލިއުމް 1" އަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަލްބަމްތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ޖޯޖް މައިކަލް ވަނީ ޗާޓުގެ އެއްވަނަ ހޯދި ގިނަ ލަވަތަކެއް ރިކޯޑް ކޮށްފައެވެ.

"ކެއާލެސް ވިސްޕާޒް" ފަދަ މަގްބޫލޫ ލަވަތައް ނެރުނު ޖޯޖް މައިކަލް އަށް ވަނީ ތިން ބްރިޓް އެވޯޑްސް އާއި ދެ ގްރެމީ އެވޯޑް ވެސް ލިބިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

ބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް ލިބުމާއެކު ޖޯޖް މައިކަލްއާ ގުޅުން ހުރި ތަފާތު ޚަބަރުތަކެއް ވެސް ނޫސްތަކެއްގެ ފަލަ ސުރުހީއަށް އަރަން ފެށި އެވެ. އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހިމެނެ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް