23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ހޯލް އޮފް

ހޯލް އޮފް ފޭމްގެ އެންޓަޓެއިނާ އޮފް ދި އިޔާ އެވޯޑް އަނުޝްކާ އަށް

  • ޕާސަނަލިޓީ އޮފް ދި އިޔާގެ އެވޯޑް ލިބުނީ އަމީތާބް ބައްޗަންއަށް
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 17:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ހޯލް އޮފް ފޭމްގެ ހަފްލާގެ ބައެއް ބައިވެރިން -- ގޫގުލް

ހެލޯ މެގަޒިން އިން ދޭ "ހޯލް އޮފް ފޭމް" އެވޯޑްސްގައި އަހަރުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަންނާނު، އެންޓަޓެއިނާ އޮފް ދި އިޔާގެ އެވޯޑް އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

އަނުޝްކާ އަށް މި އެވޯޑް ލިބިފައިވާ އިރު އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "އޭ ދިލްހެ މުޝްކިލްހޭ" އާއި ސުޕަ ސްޓާ ސަލްމާން ޚާންއާ އެކު އޭނާ ފެނިގެން ދިޔަ "ސުލްތާން: ހިމެނެއެވެ.

 

ޓްވިންކަލް ކަންނާ އާއި ޑިމްޕް ކަޕާޑިއާ

 

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި އެކްޓްރެސް ސޯފީ ޗާދަރީ ހުށަހަޅައިދިން މި ހަފްލާގައި ބޮލީވޫޑްގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންތަކެއް ބައިވެރިވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕަ ސްޓާ އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި ވަރުން ދަވަން، އާލިއާ ބަޓް، ކެޓްރީނާ ކައިފް، ރިތިކް ރޯޝަންގެ އިތުރުން ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް ހިމެނެއެވެ.

އެވޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު ފްރެޝް ފޭސް އޮފް ދި އިޔާ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ "އެމްއެސް ދޯނީ: ދަ އަންޓޯލްޑް ސްޓޯރީ" އިން ފެނިގެން ދިޔަ ދިޝާ ޕަޓާނީއެވެ. ކްރިއޭޓިވް މާވްރިކް އޮފް ދި އިޔާގެ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ އިހްޒަމާނުގެ ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "މޮހެންޖޯ ދާރޯ" ގެ ތަރި ރިތިކް ރޯޝަންއެވެ.

 

އަމީތާބް ބައްޗަން

 

އިތުރު އެވޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު ޕާސަނަލިޓީ އޮފް ދި އިޔާގެ އެވޯޑް ލިބުނީ އަމީތާބް ބައްޗަންއަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަމީތާބު ވަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތިން ފިލްމަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ޓީން" އާއި "ޕިންކް" އަދި "ވަޒީރު" ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ގްލެމާ އައިކަންއަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ކެޓްރީނާ ކައިފްއެވެ. ވިޝަނަރީ ވުމަން އޮފް ދި އިޔާގެ އެވޯޑް ޓްވިންކް ކަންނާ އަށް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާ އިރު އެހެން ދާއިރާތަކުން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑްތައް ދީފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް