20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރަޖްނިކާންތު ލަންކާ ދަތުރު

ރަޖްނިކާންތު ލަންކާ ދަތުރު ކެންސަލްކުރުމުން އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީކޮށް ހިނގާލުމެއް

  • ރަޖްނިކާންތު ލަންކާއަށް ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ގަނަމް ފައުންޑޭޝަނުން އަޅައިދިން 150 ގެއެއްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 17:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


ރަޖުނިކާންތަކީ ތަމަޅައިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ތަރިއެއް -- ގޫގުލް

ސްރީލަންކާއަށް ވަރަށް އަވަހަށް ދަތުރެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި ލަންކާގެ ރައްޔިތުން ދެމުންދާ ލޯތްބަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރަޖްނިކާންތު ބުނެފިއެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނެފައި ވަނީ ލަންކާއަށް ކުރަން ހަމަޖެއްސި ދަތުރެއް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުމުން ލަންކާގެ ތަމަޅައިންނަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައެވެ.

" ތިބޭފުޅުންވާ ލޯބިވާވަރު އަހަންނަށް އެނގުނީ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް. ތިޔަ ލޯޔްބާ ތި ޝައުގުވެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުންކުރާނެ ބަހެއް ނެތް" ރަޖްނިކާންތު ބުނެފައިވެއެވެ.

ސްރީލަންކާއަށް ކުރަން އޮތް ދަތުރު ރަޖްނިކާންތު ކެންސަލް ކުރީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ސްޓޭޓްގެ ތަމަޅައިންގެ ތެރެއިން އިދިކޮޅު ފަރާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

އޭނާގެ ދަތުރު ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ގެދޮރު ގެއްލިފައިތިބި ތަމަޅައިންނަށް ގަނަމް ފައުންޑޭޝަނުން އަޅައިދިން 150 ގެއެއްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްދިނުމަށެވެ.

ގަނަމް ފައުންޑޭޝަނުން ގެންދަނީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިތިބި ފަރާތްތަކަށް ގެދޮރު ބިނާކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ދަތުރު ކެންސަލް ކުރުމުން ލަންކާގެ ޖަފްނާގެ ތަމަޅައިންވަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ރަޖްނިކާންތަށް ތާއީދުކޮށް އޭނާ އަންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އޮތްކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް