26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވޫޑް

އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި "އިއްތިފާގް"އަކީ އާ ފިލްމެއް: ސޮނާކްޝީ

  • ކޮންމެ ކަހަލަ ރޯލެއް ވެސް ކުޅެވިދާނެ

| 29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 17:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ސޮނާކްޝީ ސިންހާ -- ގޫގުލް

ޔާޝް ޗޯޕްރާ 1969 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި "އިއްތިފާގް"ގެ ރިމޭކެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އިރު އެ ފިލްމަކީ ކޮޕީއެއް ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށާއި އެއީ އާ ފިލްމެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބުނެފިއެވެ.

ސޮނާކްޝީ ބުނީ ކުރީގެ "އިއްތިފާގް" އޭނާ ނުބަލާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އޭނާ އަށް އެއީ އާ ފިލްމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ޖީލުގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް "އިއްތިފާގު" ފެނިފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމް އަލުން އުފައްދާ އިރު މިހާރުގެ ޖީލަށް ފެއްދުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ސޮނާކްޝީ ބުންޏެވެ.

ކުރީގެ "އިއްތިފާގް"ގައި މުހިންމު ރޯލްތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ރާޖޭޝް ކަންނާ އާއި ނަންދަ އަދި މަދަން ޕޫރީ އެވެ.

މި ފަހަރުގެ ފިލްމުން ސޮނާކްޝީގެ އިތުރުން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސިދާރު މަލޯހްތުރާއެވެ.

 

ސޮނާކްޝީގެ ފިލްމް ނޫރްގެ ޕޯސްޓަރެއް

ސޮނާކްޝީގެ ފިލްމް ނޫރްގެ ޕޯސްޓަރެއް

ސޮނާކްޝީ ބުނީ އޭނާއަކީ ކޮންމެ ކަހަލަ ރޯލެއް ވެސް ކުޅެވިދާނެ އެކްޓަރެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ މިހާރު ވެސް ވަނީ ތަފާތު ރޯލްތައް އަދާކޮށްފައެވެ.

ސޮނާކްޝީ މިހާރު އަވަދިނެތި އުޅެމުންދަނީ އޭނާގެ އާ ފިލްމް "ނޫރް" ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގައެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް އޭނާ ކުޅުނު އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ރޯލް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް