19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޖޯޖް މައިކަލް

ޖޯޖް މައިކަލްގެ ކުރެހުމެއް ބައި މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

  • މި ކުރެހުން ވިއްކާލާފައިވަނީ 580 މިލިއަން ޑޮލަރަށް
  • ޖޯޖް މައިކަލް މަރުވީ މިދިއަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 16:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލް -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ޖޯޖް މައިކަލްގެ ކުރެހުމެއް ބައި މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

ކުރެހުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޑޭމިއެން ހާސްޓް ކުރަހާފައިވާ މި ކުރެހުން ވިއްކާލާފައި ވަނީ 580 ހާސް ޑޮލަރަށެވެ. މި ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޯޖް މައިކަލްގެ އަމިއްލަ ފައުޑޭޝަނެއް ކަމަށްވާ "ދަ ގްރޮސް މައިކަލް ފައުންޑޭޝް" ނެވެ. މިއީ އެޗްއައިވީ / އެއިޑްސް ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފައުންޑޭޝަނެކެވެ.

"ކެއަރލެސް ވިސްޕާ، "ފެއިތު" އަދި "ވަން މޯ ޓްރައި" ފަދަ ލަވަތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ޖޯޖް މައިކަލް މަރުވެފައި ވަނީ މިދިއަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އެދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ނިދާ ނުހޭލައިގެން ބެލި އިރު އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ ފަޑީ ފަވާޒަށެވެ.

 އޭނާ މަރުވީ ކީއްވެގެންކަން ހާމަކޮށްފައިނުވާ އިރު މަރުވެފައި ވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެން ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

އޭނާ މަރުވުން ޕޮޕް މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހިތާމަފާޅުކޮށްފަ އެވެ. ސަންޑޭ ޓައިމްސްގެ އެންމެ މުއްސަދިންގެ ލިސްޓުގައި މައިކަލް ވަނީ ހިމެނިފަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގެ އަގު 105 މިލިއަން ޕައުންޑަށް އަރައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް