20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 02 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ޖޯޖް މައިކަލް

ޖޯޖް މައިކަލްގެ ކުރެހުމެއް ބައި މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

  • މި ކުރެހުން ވިއްކާލާފައިވަނީ 580 މިލިއަން ޑޮލަރަށް
  • ޖޯޖް މައިކަލް މަރުވީ މިދިއަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 16:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލް -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ޖޯޖް މައިކަލްގެ ކުރެހުމެއް ބައި މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

ކުރެހުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޑޭމިއެން ހާސްޓް ކުރަހާފައިވާ މި ކުރެހުން ވިއްކާލާފައި ވަނީ 580 ހާސް ޑޮލަރަށެވެ. މި ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޯޖް މައިކަލްގެ އަމިއްލަ ފައުޑޭޝަނެއް ކަމަށްވާ "ދަ ގްރޮސް މައިކަލް ފައުންޑޭޝް" ނެވެ. މިއީ އެޗްއައިވީ / އެއިޑްސް ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފައުންޑޭޝަނެކެވެ.

"ކެއަރލެސް ވިސްޕާ، "ފެއިތު" އަދި "ވަން މޯ ޓްރައި" ފަދަ ލަވަތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ޖޯޖް މައިކަލް މަރުވެފައި ވަނީ މިދިއަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އެދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ނިދާ ނުހޭލައިގެން ބެލި އިރު އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ ފަޑީ ފަވާޒަށެވެ.

 އޭނާ މަރުވީ ކީއްވެގެންކަން ހާމަކޮށްފައިނުވާ އިރު މަރުވެފައި ވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެން ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

އޭނާ މަރުވުން ޕޮޕް މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހިތާމަފާޅުކޮށްފަ އެވެ. ސަންޑޭ ޓައިމްސްގެ އެންމެ މުއްސަދިންގެ ލިސްޓުގައި މައިކަލް ވަނީ ހިމެނިފަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގެ އަގު 105 މިލިއަން ޕައުންޑަށް އަރައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް