26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޖޯޖް މައިކަލް

ޖޯޖް މައިކަލްގެ ކުރެހުމެއް ބައި މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

  • މި ކުރެހުން ވިއްކާލާފައިވަނީ 580 މިލިއަން ޑޮލަރަށް
  • ޖޯޖް މައިކަލް މަރުވީ މިދިއަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 16:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލް -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ޖޯޖް މައިކަލްގެ ކުރެހުމެއް ބައި މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

ކުރެހުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޑޭމިއެން ހާސްޓް ކުރަހާފައިވާ މި ކުރެހުން ވިއްކާލާފައި ވަނީ 580 ހާސް ޑޮލަރަށެވެ. މި ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޯޖް މައިކަލްގެ އަމިއްލަ ފައުޑޭޝަނެއް ކަމަށްވާ "ދަ ގްރޮސް މައިކަލް ފައުންޑޭޝް" ނެވެ. މިއީ އެޗްއައިވީ / އެއިޑްސް ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފައުންޑޭޝަނެކެވެ.

"ކެއަރލެސް ވިސްޕާ، "ފެއިތު" އަދި "ވަން މޯ ޓްރައި" ފަދަ ލަވަތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ޖޯޖް މައިކަލް މަރުވެފައި ވަނީ މިދިއަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އެދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ނިދާ ނުހޭލައިގެން ބެލި އިރު އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ ފަޑީ ފަވާޒަށެވެ.

 އޭނާ މަރުވީ ކީއްވެގެންކަން ހާމަކޮށްފައިނުވާ އިރު މަރުވެފައި ވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެން ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

އޭނާ މަރުވުން ޕޮޕް މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހިތާމަފާޅުކޮށްފަ އެވެ. ސަންޑޭ ޓައިމްސްގެ އެންމެ މުއްސަދިންގެ ލިސްޓުގައި މައިކަލް ވަނީ ހިމެނިފަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގެ އަގު 105 މިލިއަން ޕައުންޑަށް އަރައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް