23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

"ގޯލްޑް ކޮއިން"

ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ "ގޯލްޑް ކޮއިން" އެއް ވަގަށް ނަގައިފި

  • މި ކޮއިންގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ ދެވަނައިގެ ތަތްގަނޑު ޖަހާފައިވޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 04:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


"ގޯލްޑް ކޮއިން" އެއް ވަގަށް ނަގައިފި -- ގޫގުލް

ޖަޔަންޓް ގޯލްޑް ކޮއިންގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަދި 4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ފައިސާ ފޮއްޗެއް ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

 

މިކޮއިން ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ ބާލިން މިއުޒިއަމް ހެއިސްޓްއިންނެ އެވެ. 100 ކިލޯގްރާމް (220 ޕައުންޑް) ހުރި މިކޮއިން ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

 

މި މިއުޒިއަމްގެ ސެކިއުރިޓީ ގާރޑުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިކަން ގެނެސްފައެވެ. މި ކޮއިންގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ ކުއީން އެލިޒަބަތު ދެވަނައިގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ކޮއިންއަށް ދީފައިވާ ޙާއްސަ ނަމަކީ "ބިގް މެޕްލް ލީފް" އެވެ.

 

މިއުޒިއަމްއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެސަރަހައްދު ކައިރިން ނިޝާންތަކެއް ހުރި ހަރުގަނޑެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

މި ކޮއިންގެ ބޮޑު މިނަށް ބަލާއިރު ކާރެއްގެ ފުރޮޅަކަށްވުރެ ބޮޑުވާނެ އެވެ.

 

މިގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އިތުރު ފަސް ކޮއިން 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއުޒިއަމްގައި ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެއެވެ.

 

އަދި ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރު ރޯޔަލް ކެނޭޑިއަން މިންޓް އިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކޮއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް