19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

"ގޯލްޑް ކޮއިން"

ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ "ގޯލްޑް ކޮއިން" އެއް ވަގަށް ނަގައިފި

  • މި ކޮއިންގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ ދެވަނައިގެ ތަތްގަނޑު ޖަހާފައިވޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 04:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


"ގޯލްޑް ކޮއިން" އެއް ވަގަށް ނަގައިފި -- ގޫގުލް

ޖަޔަންޓް ގޯލްޑް ކޮއިންގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަދި 4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ފައިސާ ފޮއްޗެއް ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

 

މިކޮއިން ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ ބާލިން މިއުޒިއަމް ހެއިސްޓްއިންނެ އެވެ. 100 ކިލޯގްރާމް (220 ޕައުންޑް) ހުރި މިކޮއިން ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

 

މި މިއުޒިއަމްގެ ސެކިއުރިޓީ ގާރޑުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިކަން ގެނެސްފައެވެ. މި ކޮއިންގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ ކުއީން އެލިޒަބަތު ދެވަނައިގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ކޮއިންއަށް ދީފައިވާ ޙާއްސަ ނަމަކީ "ބިގް މެޕްލް ލީފް" އެވެ.

 

މިއުޒިއަމްއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެސަރަހައްދު ކައިރިން ނިޝާންތަކެއް ހުރި ހަރުގަނޑެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

މި ކޮއިންގެ ބޮޑު މިނަށް ބަލާއިރު ކާރެއްގެ ފުރޮޅަކަށްވުރެ ބޮޑުވާނެ އެވެ.

 

މިގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އިތުރު ފަސް ކޮއިން 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއުޒިއަމްގައި ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެއެވެ.

 

އަދި ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރު ރޯޔަލް ކެނޭޑިއަން މިންޓް އިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކޮއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް