18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

"ގޯލްޑް ކޮއިން"

ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ "ގޯލްޑް ކޮއިން" އެއް ވަގަށް ނަގައިފި

  • މި ކޮއިންގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ ދެވަނައިގެ ތަތްގަނޑު ޖަހާފައިވޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 04:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


"ގޯލްޑް ކޮއިން" އެއް ވަގަށް ނަގައިފި -- ގޫގުލް

ޖަޔަންޓް ގޯލްޑް ކޮއިންގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަދި 4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ފައިސާ ފޮއްޗެއް ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

 

މިކޮއިން ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ ބާލިން މިއުޒިއަމް ހެއިސްޓްއިންނެ އެވެ. 100 ކިލޯގްރާމް (220 ޕައުންޑް) ހުރި މިކޮއިން ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

 

މި މިއުޒިއަމްގެ ސެކިއުރިޓީ ގާރޑުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިކަން ގެނެސްފައެވެ. މި ކޮއިންގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ ކުއީން އެލިޒަބަތު ދެވަނައިގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ކޮއިންއަށް ދީފައިވާ ޙާއްސަ ނަމަކީ "ބިގް މެޕްލް ލީފް" އެވެ.

 

މިއުޒިއަމްއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެސަރަހައްދު ކައިރިން ނިޝާންތަކެއް ހުރި ހަރުގަނޑެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

މި ކޮއިންގެ ބޮޑު މިނަށް ބަލާއިރު ކާރެއްގެ ފުރޮޅަކަށްވުރެ ބޮޑުވާނެ އެވެ.

 

މިގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އިތުރު ފަސް ކޮއިން 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއުޒިއަމްގައި ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެއެވެ.

 

އަދި ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރު ރޯޔަލް ކެނޭޑިއަން މިންޓް އިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކޮއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް