14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

"ސަޑަކް" ގައި ޕޫޖާ އާއި ސަންޖޭގެ ދަރުފުޅުގެ ރޯލަށް އާލިޔާ

  • މިފިލްމް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާލިޔާގެ ކެރެކްޓަރ އަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 27 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 16:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


އާލިއާ ބަޓް -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރ މަހޭޝް ބަޓް 1991 ވަނަ އުފައްދަފައިވާ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ސަޑަކް" ދެ ވަނަ ބައެއް އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ސަންޖޭ ދަތާއި ޕޫޖާ ބަޓް ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ މި ފިލްމްގެ ދެވަނަ ބައިން މި ދެތަރިންގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ޕޫޖާގެ ކޮއްކޮ އާލިއާ ބަޓް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

އެންޓަޓެއިންމެންޓް ޑީއެންއޭ ރިޕޯޓް ބުނާ ގޮތުން މިފިލްމް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާލިޔާގެ ކެރެކްޓަރ ކަމަށްވާ ސަންޖޭ އާއި ޕޫޖާގެ ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށެވެ.

 

އާލިޔާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރުން ދަވަންއާ އެކު "ބަދްރީނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ" އިންނެވެ.

 

މި ފިލްމުގެ މަސައްކަތަށް ފަހު އޭނާ މިވަގުތު ދަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ސަންޖޭ ދަތް މިވަގުތު ދަނީ އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ބޫމީ" ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔަރު ކުރަމުންދާ ފިލްމްގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވަމުންނެވެ.

 

"ސަޑަކް" ވެފައި ވަނީ 1991 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް