23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

"ސަޑަކް" ގައި ޕޫޖާ އާއި ސަންޖޭގެ ދަރުފުޅުގެ ރޯލަށް އާލިޔާ

  • މިފިލްމް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާލިޔާގެ ކެރެކްޓަރ އަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 27 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 16:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އާލިއާ ބަޓް -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރ މަހޭޝް ބަޓް 1991 ވަނަ އުފައްދަފައިވާ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ސަޑަކް" ދެ ވަނަ ބައެއް އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ސަންޖޭ ދަތާއި ޕޫޖާ ބަޓް ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ މި ފިލްމްގެ ދެވަނަ ބައިން މި ދެތަރިންގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ޕޫޖާގެ ކޮއްކޮ އާލިއާ ބަޓް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

އެންޓަޓެއިންމެންޓް ޑީއެންއޭ ރިޕޯޓް ބުނާ ގޮތުން މިފިލްމް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާލިޔާގެ ކެރެކްޓަރ ކަމަށްވާ ސަންޖޭ އާއި ޕޫޖާގެ ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށެވެ.

 

އާލިޔާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރުން ދަވަންއާ އެކު "ބަދްރީނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ" އިންނެވެ.

 

މި ފިލްމުގެ މަސައްކަތަށް ފަހު އޭނާ މިވަގުތު ދަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ސަންޖޭ ދަތް މިވަގުތު ދަނީ އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ބޫމީ" ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔަރު ކުރަމުންދާ ފިލްމްގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވަމުންނެވެ.

 

"ސަޑަކް" ވެފައި ވަނީ 1991 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް