26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

"ސަޑަކް" ގައި ޕޫޖާ އާއި ސަންޖޭގެ ދަރުފުޅުގެ ރޯލަށް އާލިޔާ

  • މިފިލްމް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާލިޔާގެ ކެރެކްޓަރ އަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 27 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 16:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  5. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. ކުންފުނިތަކުން ނުހައްގުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ކިބައިން އެތަންތަނުގެ ވެރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޝެއިހް ޒައިދު


އާލިއާ ބަޓް -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރ މަހޭޝް ބަޓް 1991 ވަނަ އުފައްދަފައިވާ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ސަޑަކް" ދެ ވަނަ ބައެއް އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ސަންޖޭ ދަތާއި ޕޫޖާ ބަޓް ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ މި ފިލްމްގެ ދެވަނަ ބައިން މި ދެތަރިންގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ޕޫޖާގެ ކޮއްކޮ އާލިއާ ބަޓް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

އެންޓަޓެއިންމެންޓް ޑީއެންއޭ ރިޕޯޓް ބުނާ ގޮތުން މިފިލްމް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާލިޔާގެ ކެރެކްޓަރ ކަމަށްވާ ސަންޖޭ އާއި ޕޫޖާގެ ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށެވެ.

 

އާލިޔާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރުން ދަވަންއާ އެކު "ބަދްރީނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ" އިންނެވެ.

 

މި ފިލްމުގެ މަސައްކަތަށް ފަހު އޭނާ މިވަގުތު ދަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ސަންޖޭ ދަތް މިވަގުތު ދަނީ އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ބޫމީ" ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔަރު ކުރަމުންދާ ފިލްމްގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވަމުންނެވެ.

 

"ސަޑަކް" ވެފައި ވަނީ 1991 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް