21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

ރިތިކް އޭނާގެ ބައޮގްރާފީ ލިޔަނީތަ؟

  • އޭނާއަކީ ލިޔުންތެރިއެއް ނޫން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 27 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 15:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  5. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  7. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް
  8. ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައުމުން، ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި


ރިތިކް ރޯޝަން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ރިތިކް ރޯޝަން އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފޮތެއް ލިޔުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

 

ރިތިކް ބުނެފައި ވަނީ އެކަމާ ވިސްނަމުންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ލިޔުންތެރިއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

ރިތިކް ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގަ އާއި ފިލްމް ކެރިއާގައި އަޑިގަނޑުތަކާއި އުސްގަނދުތައް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފޮތެއް ލިއުމަށް ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ރިތިކް އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނަކޮށް ފޮތެއް ލިޔަން އުޅޭ ކަމަށް ވިސްނަމުންދާއިރު ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފަންނާނުނުން ދަނީ އެމީހުންގެ ހަޔާތުގައި ދިމާވެފައިވާ ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފޮތްލިޔަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކަރަން ޖޯހަރާއި ރިޝީ ކަޕޫރު އަދި ސުޕްރަ ސްޓަރ ޝާހުރުކް ޚާން ވެސް އަންނަނީ އޭނާގެ އޮޓޯބައޮގްރަފީގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

 

"ކާބިލް" ގެ ތަރި ރިތިކް ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ރާކެޝް ރޯޝަން ފަދައިން ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވުމަކީ އޭނާ ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވުމަށްޓަކައި އެމީހާގެ އެ ކުޅަދާނަކަން ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މީހުނަށް އޭނާއަށް ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަމިއްލައަށް  ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ރިތިކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ރިތިކް އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ "ކާބިލް" އިންނެވެ. "ކާބިލް"އަށް ފަހު އޭނާ އަދި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް