19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ފްރީ ޓްރޭޑް

ހޮންގކޮންގ އާއި އެކު ފްރީ ޓްރޭޑް މަޝްވަރާތަކުގެ ދެވަނަ ބުރު ފަށަނީ

  • މަޝްވަރާތަކުގެ ދެވަނަ ބުރު ފަށާނީ ހޯމަ ދުވަހު
  • ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅާނެ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 26 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 23:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ދިވެހި ސަރުކާރުން ޗައިނާ އާއި އެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޮންގ ކޮންގ އާއި އެކު ފެށި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތަކުގެ ދެވަނަ ބުރު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މި މަޝްވަރާތަކުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 26 ން 30 ށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވާއިރު، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި މަޝްވަރާތަކުގެ ދެވަނަ ބުރު ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މާޗް މަހުގެ 27 ން 30 އަށެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ބައްދަލުވުންތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، ރާއްޖެއިން މަހުގެ ބަވަތްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެކު މިނިސްޓްރީން ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ހޮންގ ކޮންގ އާއެކު ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި މިހާރު ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ބޭނުންވާ ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވައި، ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިވެރިންނާއި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ހޮންގ ކޮންގ އަކީ މިހާރުވެސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އިޤުތިޞާދަކަށް ވެފައި، ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ހޮންގ ކޮންގ އިން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާތީއާއި، އެ ޤައުމަކީ، ބޭންކިންގ އަދި ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސް، ބޭންކްތައް ހަރަކާތްތެރިވާ އެއްތަން ކަމަށްވާތީ، އެ ޤައުމާއި އެކު ކުރެވޭ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތުގެ އެކި ދާއިރާތަކުންނާއި، ޚާއްސަކޮށް، ބޭންކިންގ އަދި ފައިނޭންސިންގ ގެ ދާއިރާއިން އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހޮންގ ކޮންގ އާއި އެކު ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކުގެ ދެވަނަ ބުރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ދިވެހި ސަރުކާރުން ޗައިނާ އާއި އެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތައްވެސް ވަނި ނިމުމަކާއި ހަމައަށް ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް