22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ބޮލީވުޑް

"ޓައިގާ ޒިންދާހޭ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލުމަށްފަހު ކެޓްރީނާ އެނބުރި މުމްބާއީއަށް!

  • މުމްބާއީ އެއަރޕޯޓްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ޓުވީޓް ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 26 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 15:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ސަލްމާން ޚާން އާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް މުހާރު ކުޅެމުންދާ ފިލްމް"ޓައިގާ ޒިންދާހޭ" ގެ މަންޒަރެއް -- ގޫގުލް

 ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް  ކެޓްރީނާ ކައިފް އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި މެގަ ސްޓާ ސަލްމާން ހާންއާއެކު ކުޅެމުންދާ ފިލްމް "ޓައިގާ ޒިންދާހޭ" ޝޫޓް ކުރުމަށް މި ދެތަރިން މިހިނގާ މާރޗް މަހުގެ ތެރެގައި ވަނީ  އޮސްޓްރިއާއަށް ގޮސްފައެވެ.

 

ކެޓްރީނާ އޭނާގެ ޝޫޓިން ނިންމާލުމަށްފަހު އެނބުރި މުމްބާއީ އަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ މުމްބާއީ އެއަރޕޯޓްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ޓުވީޓް ކޮށްފައެވެ.

 

ކެޓްރީނާ އޮސްޓްރިއާއަށް ގޮސްފައިވަނީ "ޓައިގާ ޒިންދާހޭ"ގެ ޓައިޓްލް ލަވަ "ދިލް ދިޔަން ގައްލަން" ގެ ރޮމޭންޓިކް މަންޒަރުތަކެއް ސަލްމާން އާއެކު ޝޫޓް ކުރުމަށް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

މި ފިލްމްގެ ޝޫޓިންގެ މަންޒަރެއް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް ސަލްމާން ހާން ވަނީ ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ބެލުންތެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

 

 "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" ފުރަތަމަ މަންޒަރު ސަލްމާން ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު އެ ފޮޓޯ އިން ފެނިގެން ދަނީ ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލަން ތިބޭ މަންޒަރެވެ.

 

ސަލްމާން ހާން މި ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދާނީ އިންޑިއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ކަމަށްވާ ރޯ ގައި މަސައްކަތްކުރާ އެޖެންޓެއްގެ ރޯލެވެ. އަދި ކެޓްރީނާ ފެނިގެން ދާނީ ޕާކިސްތާނުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޕައި އެޖެންޓެއްގެ ރޯލެވެ.

 

މި ދެތަރިން އެކުގައި  އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން "އޭކް ތާ ޓައިގާ" އިންނެވެ.

 

"ޓާއިގާ ޒިންދާހޭ" އަކީ ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުންނާއި ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "އޭކް ތާ ޓައިގާ" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް