24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

"ޓައިގާ ޒިންދާހޭ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލުމަށްފަހު ކެޓްރީނާ އެނބުރި މުމްބާއީއަށް!

  • މުމްބާއީ އެއަރޕޯޓްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ޓުވީޓް ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 26 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 15:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  8. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު


ސަލްމާން ޚާން އާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް މުހާރު ކުޅެމުންދާ ފިލްމް"ޓައިގާ ޒިންދާހޭ" ގެ މަންޒަރެއް -- ގޫގުލް

 ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް  ކެޓްރީނާ ކައިފް އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި މެގަ ސްޓާ ސަލްމާން ހާންއާއެކު ކުޅެމުންދާ ފިލްމް "ޓައިގާ ޒިންދާހޭ" ޝޫޓް ކުރުމަށް މި ދެތަރިން މިހިނގާ މާރޗް މަހުގެ ތެރެގައި ވަނީ  އޮސްޓްރިއާއަށް ގޮސްފައެވެ.

 

ކެޓްރީނާ އޭނާގެ ޝޫޓިން ނިންމާލުމަށްފަހު އެނބުރި މުމްބާއީ އަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ މުމްބާއީ އެއަރޕޯޓްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ޓުވީޓް ކޮށްފައެވެ.

 

ކެޓްރީނާ އޮސްޓްރިއާއަށް ގޮސްފައިވަނީ "ޓައިގާ ޒިންދާހޭ"ގެ ޓައިޓްލް ލަވަ "ދިލް ދިޔަން ގައްލަން" ގެ ރޮމޭންޓިކް މަންޒަރުތަކެއް ސަލްމާން އާއެކު ޝޫޓް ކުރުމަށް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

މި ފިލްމްގެ ޝޫޓިންގެ މަންޒަރެއް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް ސަލްމާން ހާން ވަނީ ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ބެލުންތެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

 

 "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" ފުރަތަމަ މަންޒަރު ސަލްމާން ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު އެ ފޮޓޯ އިން ފެނިގެން ދަނީ ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލަން ތިބޭ މަންޒަރެވެ.

 

ސަލްމާން ހާން މި ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދާނީ އިންޑިއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ކަމަށްވާ ރޯ ގައި މަސައްކަތްކުރާ އެޖެންޓެއްގެ ރޯލެވެ. އަދި ކެޓްރީނާ ފެނިގެން ދާނީ ޕާކިސްތާނުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޕައި އެޖެންޓެއްގެ ރޯލެވެ.

 

މި ދެތަރިން އެކުގައި  އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން "އޭކް ތާ ޓައިގާ" އިންނެވެ.

 

"ޓާއިގާ ޒިންދާހޭ" އަކީ ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުންނާއި ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "އޭކް ތާ ޓައިގާ" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް