24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

ސުޝާންތާއި ކްރިތީ ބްރޭކަޕްވީތަ؟

  • ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ ގުޅުން ހީނަރުވުމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 24 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ސުޝާންތް ސިންގް އާއި ކްރިތީ ސެނޯން -- ގޫގުލް

ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕުތް އާއި ކްރިތީ ސެނޯން އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށް ފަހު އެ ދެތަރިންގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައިސްފި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

 

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ދެތަރިންގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ވަނީ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުތައް އުފެދި ދެމީހުންގެ ގުޅުން ހީނަރުވުމުން ކަމަށެވެ.

 

ސުޝާންތްގެ މޫޑް ސްވިންގް ވުމާއި ރުޅިގަދަ މައްސަލަ ކްރިތީއަށް ހައްލުކުރަން އުނދަގޫ ވުމުން ދެމީހުނަށް ވެސް މިވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދުރުވުން ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

މި ދެމީހުންގެ ގުޅުން ސިއްރު ކޮށްގެން އުޅެފައި ވަނީ ވެސް އެ ދެމީހުނަށް ވެސް އެގުޅުމަށް އިތުބާރު ނެތުމުން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

މި ދެތަރިން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައި ވަނީ އެދެ މީހުންގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް " ރާބްތާ" ގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިންނެވެ.

 

ދިނޭޝް ވިޖަން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް