20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ސުޝާންތާއި ކްރިތީ ބްރޭކަޕްވީތަ؟

  • ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ ގުޅުން ހީނަރުވުމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 24 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ސުޝާންތް ސިންގް އާއި ކްރިތީ ސެނޯން -- ގޫގުލް

ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕުތް އާއި ކްރިތީ ސެނޯން އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށް ފަހު އެ ދެތަރިންގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައިސްފި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

 

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ދެތަރިންގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ވަނީ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުތައް އުފެދި ދެމީހުންގެ ގުޅުން ހީނަރުވުމުން ކަމަށެވެ.

 

ސުޝާންތްގެ މޫޑް ސްވިންގް ވުމާއި ރުޅިގަދަ މައްސަލަ ކްރިތީއަށް ހައްލުކުރަން އުނދަގޫ ވުމުން ދެމީހުނަށް ވެސް މިވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދުރުވުން ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

މި ދެމީހުންގެ ގުޅުން ސިއްރު ކޮށްގެން އުޅެފައި ވަނީ ވެސް އެ ދެމީހުނަށް ވެސް އެގުޅުމަށް އިތުބާރު ނެތުމުން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

މި ދެތަރިން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައި ވަނީ އެދެ މީހުންގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް " ރާބްތާ" ގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިންނެވެ.

 

ދިނޭޝް ވިޖަން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް