17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

ސޮނާކްޝީ ސަލްމާން ޚާން ކައިރި އަހަން ބޭނުން ވަނީ އޭނާ ކައިވެނި ކުރާނެ ދުވަހެއް

  • ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބެލުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 24 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  4. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  7. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ސޮނާކްޝީ ސިންހާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ނޫސްވެރިއަކަށް ވީނަމަ ސުޕަރ ސްޓާ ސަލްމާން ޚާން ކައިރީ އަހަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ އޭނާ ކައިވެނިކުރާނީ ކޮން ދުވަހަކުންތޯ ކަމަށް ސޮނާކްޝީ ބުނެފިއެވެ.

 

ސޮނާކްޝީގެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެންދާނެ ފިލްމް "ނޫރު" ގައި އޭނާ އަދާ ކުރަނީ ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލެވެ.

 

މި ފިލްމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިވެންޓެއްގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ސޮނާކްޝީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ޖަރނަލިސްޓަކަށް ވީނަމަ ސަލްމާން ކައިރި އަހާނީ އެހެން ޖަރނަލިސްޓުން ވެސް ސަލްމާން ކައިރި އަހާ އެންމެ އާންމު ސުވާލު ކަމަށްވާ އޭނާ ކައިވެނި ކުރާނީ ކޮންދުވަހަކުންތޯ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ބައްޕަ ޝަތުރުގަން ސިންގްއާ ސުވާލެއް ކުރާ ނަމަ ކުރާނީ "ހާމޯޝް" ނުބުނާނެ ވަރުގެ ސުވާލެއް ކަމަށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ސޮނާކްޝީ ބުނީ އޭނާއަކީ ނޫސްވެރިޔަކަށް ވީނަމަ އޮފް ސްކްރީންގައި އާޓިސްޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

ސޮނާކްޝީ ބުނީ ފިލްމު ފިލްމަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެކަންކަން އަންގައިދިނުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

 

ސުނިލް ސިއްޕީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމަކީ ޕާކިސްތާންގެ ލިޔުންތެރިޔެއް ކަމަށްވާ ސަބާ އިމްތިޔާޒް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަ "ކަރާޗީ: ޔޯ ކިލިންގް މީ" އަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

 

ސޮނާކްޝީ ބުނެފައިވަނީ ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލު ކުޅެން ލިބުމުން އެކަމާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބެލުމުގެ ތަޖުރިބާ މިފިލްމުން ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް