17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

ސޮނާކްޝީ ސަލްމާން ޚާން ކައިރި އަހަން ބޭނުން ވަނީ އޭނާ ކައިވެނި ކުރާނެ ދުވަހެއް

  • ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބެލުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 24 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:16 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ސޮނާކްޝީ ސިންހާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ނޫސްވެރިއަކަށް ވީނަމަ ސުޕަރ ސްޓާ ސަލްމާން ޚާން ކައިރީ އަހަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ އޭނާ ކައިވެނިކުރާނީ ކޮން ދުވަހަކުންތޯ ކަމަށް ސޮނާކްޝީ ބުނެފިއެވެ.

 

ސޮނާކްޝީގެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެންދާނެ ފިލްމް "ނޫރު" ގައި އޭނާ އަދާ ކުރަނީ ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލެވެ.

 

މި ފިލްމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިވެންޓެއްގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ސޮނާކްޝީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ޖަރނަލިސްޓަކަށް ވީނަމަ ސަލްމާން ކައިރި އަހާނީ އެހެން ޖަރނަލިސްޓުން ވެސް ސަލްމާން ކައިރި އަހާ އެންމެ އާންމު ސުވާލު ކަމަށްވާ އޭނާ ކައިވެނި ކުރާނީ ކޮންދުވަހަކުންތޯ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ބައްޕަ ޝަތުރުގަން ސިންގްއާ ސުވާލެއް ކުރާ ނަމަ ކުރާނީ "ހާމޯޝް" ނުބުނާނެ ވަރުގެ ސުވާލެއް ކަމަށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ސޮނާކްޝީ ބުނީ އޭނާއަކީ ނޫސްވެރިޔަކަށް ވީނަމަ އޮފް ސްކްރީންގައި އާޓިސްޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

ސޮނާކްޝީ ބުނީ ފިލްމު ފިލްމަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެކަންކަން އަންގައިދިނުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

 

ސުނިލް ސިއްޕީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމަކީ ޕާކިސްތާންގެ ލިޔުންތެރިޔެއް ކަމަށްވާ ސަބާ އިމްތިޔާޒް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަ "ކަރާޗީ: ޔޯ ކިލިންގް މީ" އަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

 

ސޮނާކްޝީ ބުނެފައިވަނީ ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލު ކުޅެން ލިބުމުން އެކަމާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބެލުމުގެ ތަޖުރިބާ މިފިލްމުން ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް