23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ހޮލީވުޑް

"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް ޑާރކާ" ގެ ބަތަލާ އެންގޭޖް ވެއްޖެ

  • ޑޮމިނިކް ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ މިހާރު ވަނީ ހަ އަހަރު ވެފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 23 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް ޑާރކާ" ގެ ބަތަލާ ބެލާ ހީތްކޯޓް -- ގޫގުލް

"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް ޑާރކާ"ގެ ބަތަލާ ބެލާ ހީތްކޯޓް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޑައިރެކްޓަރ އެންޑްރިއު ޑޮމިނިކް އާ އެންގޭޖް ވެއްޖެ އެވެ.

 

އީނިއުސްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއަން އެކްޓްރެސް ބެލާގެ އެންމަގޭޖްމަންޓް ރިންގް ފެނިފައިވަނީ ސިޑްނީ އެއަރޕޯޓުން ނިކުތްއިރު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯގައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ލިލީ ކޮލިންގެ އުފަންދުވަހު އިންސްޓަގްރާމްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގައިވެސް އެންގޭޖްމަންޓް ރިންގް ދައްކާލާފައި ވެއެވެ.

 

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ބެލާ އާއި ޑޮމިނިކް ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ މިހާރު ވަނީ ހަ އަހަރު ވެފައެވެ.

 

ސާޅީސް ނުވަ އަހަރުގެ ޑޮމިނިކް މީގެ ކުރިން ވަނީ ބަތަލާ ރޮބިން ޓަނީއާ އެންގޭޖް ވެފައެވެ.  އަދި 2010  ވަނަ އަހަރު މި އެންގޭޖްނަމްޓް ރޫލާލުމަށްފަހު އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ބެލާއާއި ޑޮމިނިކް ވަނީ ޑޭޓް ކުރަން ފަށާފައެވެ.

 

ބިރުވެރި ފިލްމް "އެކޮލައިޓްސް" އިން 2008 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްވި ބެލާ ވަނީ ޑޮމިނިކް ގެ ކުރިން މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ބްރެޑްޕިޓާއި އެކުވެސް ޑޭޓް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް