12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 04 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ހޮލީވުޑް

"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް ޑާރކާ" ގެ ބަތަލާ އެންގޭޖް ވެއްޖެ

  • ޑޮމިނިކް ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ މިހާރު ވަނީ ހަ އަހަރު ވެފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 23 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:24 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  7. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް ޑާރކާ" ގެ ބަތަލާ ބެލާ ހީތްކޯޓް -- ގޫގުލް

"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް ޑާރކާ"ގެ ބަތަލާ ބެލާ ހީތްކޯޓް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޑައިރެކްޓަރ އެންޑްރިއު ޑޮމިނިކް އާ އެންގޭޖް ވެއްޖެ އެވެ.

 

އީނިއުސްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއަން އެކްޓްރެސް ބެލާގެ އެންމަގޭޖްމަންޓް ރިންގް ފެނިފައިވަނީ ސިޑްނީ އެއަރޕޯޓުން ނިކުތްއިރު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯގައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ލިލީ ކޮލިންގެ އުފަންދުވަހު އިންސްޓަގްރާމްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގައިވެސް އެންގޭޖްމަންޓް ރިންގް ދައްކާލާފައި ވެއެވެ.

 

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ބެލާ އާއި ޑޮމިނިކް ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ މިހާރު ވަނީ ހަ އަހަރު ވެފައެވެ.

 

ސާޅީސް ނުވަ އަހަރުގެ ޑޮމިނިކް މީގެ ކުރިން ވަނީ ބަތަލާ ރޮބިން ޓަނީއާ އެންގޭޖް ވެފައެވެ.  އަދި 2010  ވަނަ އަހަރު މި އެންގޭޖްނަމްޓް ރޫލާލުމަށްފަހު އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ބެލާއާއި ޑޮމިނިކް ވަނީ ޑޭޓް ކުރަން ފަށާފައެވެ.

 

ބިރުވެރި ފިލްމް "އެކޮލައިޓްސް" އިން 2008 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްވި ބެލާ ވަނީ ޑޮމިނިކް ގެ ކުރިން މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ބްރެޑްޕިޓާއި އެކުވެސް ޑޭޓް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް