19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

ނަޗްބަލިޔޭ8: އެންމެ އަގުބޮޑު ޖޯޑަކަށް ބާރްތީ ސިންގ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ!

  • މި ދެ ބައިވެރިންގެ އަގަކީ 15 ލައްކަ ރުފިޔާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 23 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 13:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ނަޗްބަލިޔޭ 7 ގެ ވިނާސް -- ގޫގުލް

ސްޓާ ޕްލަސްއިން ގެނެސްދޭ ސެލްބްރިޓީ ޑާންސް ޝޯ "ނަޗްބަލިޔޭ" ސީޒަން 8 ގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ޖޯޑަކަށް ވެފައިވަނީ  ބާރްތީ ސިންގް އައި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހާރްޝް ލިމްބާޗިޔާ އެވެ.

 

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ކޮމެޑިއަން ބާރތީ ސިންގް އަދި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ، ލިޔުންތެރިޔާ ހާރްޝް މި ޝޯގައި ޗާޖް ކުރަނީ ހަފްތާއަކު 15 ލައްކަ ރުޕީސް ދެއެވެ.

 

އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ދީފައިވަނީ އެކްޓަރ މޮހިތް ސޭގަލް އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ސަނާޔާ އިރާނީ އަށް ކަމަށް ކުރިން ވާހަކަ ދެކެވުނު ނަމަވެސް ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ޖޯޑަށް ޗާޖް ކޮށްފައިވަނީ ހަފްތާއަކަށް 7 ލައްކަ އިންޑިއަން ރުޕީޒް އެވެ.

 

މިދިޔައަހަރު ޖޫން މަހު ކައިވެރނި ކޮށްފައިވާ އެކްޓަރ ވިވެކް ދަހިޔާ އާއި އޭނަގެ އަންހެނުން ދިވްޔަންކާ ޓްރިޕާތީ އަށް ޗާޖް ކުރަނީ ހަފްތާއަކަށް 10 ލައްކަ ރުޕީސް އެވެ.

 

އަންނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފާ ދެ ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ އެކްޓަރ ސޮއެއިބް އިބްރާހިމް އައި އޭނާގެ ލޯބި ވެރިޔާ ދިޕިކާ ކަކާރަކީ މި ޝޯއިން ފެނގެންދާ އެނެމް މަގްބޫލު އެއް ޖޯޑެވެ. މި ކަޕުލް އަށް ހަފްތާއަކަށް ދޗާޖް ކުރަނީ 6 ލައްކަ ރުޕީޒް އެވެ.

 

މިޝޯގައި ބައިވެރިވާ އާރު ޖޭ ޕްރިތަމް ސިންގް އަދި އޭނާގެ އަންހެނުން އަމަންޖްޖޮތް އަށް ހަފްތާއަކު 2.5 ލައްކަ ޗާޖް ކުރާއިރު ބިގްބޮސް 10 ގެ ކްންޓެސްޓެންޓް މޮނަލިސާއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވިކްރާންތް ސިންގްއަށް ޗާޖް ކުރަނީ ހަފްތާއަކަށް 70،000 ރުޕީސް އެވެ.

 

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޝޯ ގެ ރިހާސަލް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

 

"ނަޗްބަލިޔޭ8" ގެ  ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ސޯނާކްޝީ ސިންހާ އާއި ކޮރިއޯ ގަރާފާ ޓެރެންސް ލެވިސްގެ އިތުރުން ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ މޮހިތް ސޫރީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް