20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 02 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓް

ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓް އޭޕްރިލްގައި ހުޅުވަނީ

  • މިއީ ހަތަރު ތަރީގެ ރިސޯޓެއް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 23 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 01:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓް -- ގޫގުލް

ހަތަރު ތަރީގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓް އޭޕްރިލްގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

 

ހދ. އަތޮޅުގައި ހުޅުވާ 400 އެނދުގެ މިރިޒޯޓް އަންނަ މަހުގައި ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު 3 އޭ ކުންފުނީގެ މި ރިސޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ 80 އެނދާއި އެކީ ރިސޯޓް ހުޅުވާއިރު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 100 އެނދު ތަރައްޤީ ކުރާނެ އެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 100 އެނދު ތަރައްޤީކޮށް 400 އެނދުގެ މިރިސޯޓް އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

3އޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިއީ ހަތަރު ތަރީގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް ނަމަވެސް ޙިދުމަތް ދެމެން ގެންދާނީ ފަސްތަރީގެ ޚިދުމަތާއި އެއް ފެންވަރަށް ކަމަށެވެ.

 

3އޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓު އަކީ 3އޭ ޓްރޭޑިންގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެކެވެ. އެކުންފުނިން ގެންދަނީ ރާއްޖޭގައި 4 ރިސޯޓެއް ހިންގަމުންނެއެވެ.

 

އެއީ ފިލިތެޔޮ އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި މެދުފުށީ އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި ބަތަލާ އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި ޒިތާލީ މޯލްޑިވްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް