21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އާލިޔާ ބަޓް

ހަމައެކަނި އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެނގޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އާލިއާ

  • އާލިއާއަކީ ފިލްމް ކުޅުމުގެ އިތުރުން ލަވަ ވެސް ކިޔާ ތަރިއެއް
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 18:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


އާލިޔާ ބަޓް: ފިލްމް ކުޅުމުގެ އިތުރުން ރީތި ލަވަތަކެއް ވެސް ވަނީ ކިޔާފައި -- ގޫގުލް

ހަމައެކަނި އެކްޓެރެއްގެ ގޮތުގައި އާންމުންނަށް އެނގެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތައް ފަތަހަކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި އާލިއާ ބަޓް ބުނެފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރު މަހޭޝް ބަޓްގެ ދަރިފުޅު އާއިލާ ބުނީ އޭނާއަކީ ތަފާތު އެކި ހުނަރު ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި އެ ވާހަކަ އޭނާގެ މަންމަ ކައިރީގައި ވަރަށް ގިނައިން ދައްކާ ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގަ އާއި ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އާއި ޓީވީގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މީހުންނަށް އެނގެން ބޭނުންވާ ކަމަށް އާލިއާ ބުންޏެވެ.

ފިލްމްތަކުގައި މޮޅި އެކްޓިންއެއް ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ އަޑުން ރީތި ލަވަތަކެއް ވެސް ކިޔައިދީފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ލަވަކިޔުމުގެ ހުނަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ވެސް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

"ބަދުރީނާތު ކީ ދުލްހަނިޔާ"ގެ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު އާލިއާ ހަ މަހުގެ ބްރޭކެއް ނަގާ ކަމަށް މީޑިއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ އޭނާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ޗުއްޓީއެއް ނަގަނީ ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން އޭނާ ތަނަކަށް ދިޔަޔަސް ދާނީ ދިހަވަރަކަށް ދުވަހަށް ކަމަށް ވެސް އާލިއާ ބުންޏެވެ. އަދި ޗުއްޓީގައި ލަވަކިޔާ، ނަށާ، ކައްކާ އަދި އޭނާގެ ބުޅަލާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރާނީ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އާލިއާ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ގޭމް އުފައްދާ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ކެރެކްޓާރގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ގޭމް "އާލިއާ ބަޓް: ސްޓާ ލައިފް" ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް