20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބިއުޓީއެންޑް ދަ ބީސްޓް

"ބިއުޓީއެންޑް" ދަ ބީސްޓް މެލޭޝިއާގައި ރިލީސް ކުރާނީ ސެންސަރުނުކޮށް

  • ކުރިން މި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މާޗްމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު
  • މެލޭޝިއާގައި މާޗް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ރިލީސް ކުރަނީ 13 އަހަރުން މައްޗަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 17:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  3. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ޑިސްނީން ބުނީ މި ފިލްމް މެލޭޝިއާގައި މާޗް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ރިލީސް ކުރަނީ 13 އަހަރުން މައްޗަށް ރޭޓް ކުރެވިގެން ކަމަށް -- ގޫގުލް

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މަންޒަރެއް ހިމެނޭތީ އެ މަންޒަރު ކަނޑާލުމަށް ކުރަމުންދިޔަ ޑިމާންޑްތަކަށް ޑިސްނީން ދެކޮޅުހެދުމުން އެއްވެސް މަންޒަރެއް އުނިނުކޮށް މެލޭޝިއާގައި "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އެޅުވުމަށް މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަަމަށް ޑިސްނީން ބުނެފިއެވެ.

ޑިސްނީން ބުނީ މި ބްލޮކްބަސްޓަރ މެލޭޝިއާގައި މާޗް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ރިލީސް ކުރަނީ 13 އަހަރުން މައްޗަށް ރޭޓް ކުރެވިގެން ކަމަށެވެ.

މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްގައި ފިލްމް އަޅުވާކަން ދެ ސިނަމާއަކުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ކުރިން މި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މާޗް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ފިލްމުގައި ދެ ފިރެހެނެއް އެކުގައި ޖިންސީ އަމަލެއްގައި ފެންނައިރު މިއީ ޑިސްނީގެ ފިލްމެއްގައި މިފަދަ މަންޒަރެއް ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އިލްމާނިއްޔަ އަދި ދީނީ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ވެސް އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމަކީ މެލޭޝިއާގައި މަނާ ކަަމެކެވެ.

އެކަމަކީ ޖަލުހުކުމް ނުވަތަ ހައްދު ޖެހުން ފަދަ ޖިސްމާނީ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެކެވެ.

އެގައުމުގެ އަވަށްޓެރި ސިންގަޕޫރުގައި ކްރިސްޓިއަން ފައްޅިން ވަނީ ފިލްމާ މެދު ބެެލެނިވެރިން ސަމާލު ވުމަށް އެދިފައެވެ. ރަޝިއާގައި މި ފިލްމް އަޅުވާފައި ވަނީ 16 އަހަރުން މައްޗަށް ރޭޓް ކުރެވިގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުވެއިތުގެ ސިނަމާތަކުން ދާދިފަހުން މި ފިލްމް ވަނީ ނަގާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް