18 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 09 މުލަ
11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:01
އަސްރު 15:27
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:04
ފަތިސް 04:47

ބިއުޓީއެންޑް ދަ ބީސްޓް

"ބިއުޓީއެންޑް" ދަ ބީސްޓް މެލޭޝިއާގައި ރިލީސް ކުރާނީ ސެންސަރުނުކޮށް

  • ކުރިން މި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މާޗްމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު
  • މެލޭޝިއާގައި މާޗް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ރިލީސް ކުރަނީ 13 އަހަރުން މައްޗަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 17:43 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  3. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  4. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު
  5. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  6. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިހެއުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި
  7. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  8. އިމާރަތްކުރި ކުންފުނިން ހުއްދަ ވެސް ނަގާފަ އެއް ނެތް، ބޯޑް ވެސް ނަގާފައި ވަނީ އެހެންކަމަކަށް: ސިޓީ ކައުންސިލް


ޑިސްނީން ބުނީ މި ފިލްމް މެލޭޝިއާގައި މާޗް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ރިލީސް ކުރަނީ 13 އަހަރުން މައްޗަށް ރޭޓް ކުރެވިގެން ކަމަށް -- ގޫގުލް

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މަންޒަރެއް ހިމެނޭތީ އެ މަންޒަރު ކަނޑާލުމަށް ކުރަމުންދިޔަ ޑިމާންޑްތަކަށް ޑިސްނީން ދެކޮޅުހެދުމުން އެއްވެސް މަންޒަރެއް އުނިނުކޮށް މެލޭޝިއާގައި "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އެޅުވުމަށް މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަަމަށް ޑިސްނީން ބުނެފިއެވެ.

ޑިސްނީން ބުނީ މި ބްލޮކްބަސްޓަރ މެލޭޝިއާގައި މާޗް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ރިލީސް ކުރަނީ 13 އަހަރުން މައްޗަށް ރޭޓް ކުރެވިގެން ކަމަށެވެ.

މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްގައި ފިލްމް އަޅުވާކަން ދެ ސިނަމާއަކުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ކުރިން މި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މާޗް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ފިލްމުގައި ދެ ފިރެހެނެއް އެކުގައި ޖިންސީ އަމަލެއްގައި ފެންނައިރު މިއީ ޑިސްނީގެ ފިލްމެއްގައި މިފަދަ މަންޒަރެއް ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އިލްމާނިއްޔަ އަދި ދީނީ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ވެސް އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމަކީ މެލޭޝިއާގައި މަނާ ކަަމެކެވެ.

އެކަމަކީ ޖަލުހުކުމް ނުވަތަ ހައްދު ޖެހުން ފަދަ ޖިސްމާނީ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެކެވެ.

އެގައުމުގެ އަވަށްޓެރި ސިންގަޕޫރުގައި ކްރިސްޓިއަން ފައްޅިން ވަނީ ފިލްމާ މެދު ބެެލެނިވެރިން ސަމާލު ވުމަށް އެދިފައެވެ. ރަޝިއާގައި މި ފިލްމް އަޅުވާފައި ވަނީ 16 އަހަރުން މައްޗަށް ރޭޓް ކުރެވިގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުވެއިތުގެ ސިނަމާތަކުން ދާދިފަހުން މި ފިލްމް ވަނީ ނަގާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް