23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ޖޫހީގެ ދަރިން ފިލްމް ކުޅެން ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް

  • ދަރިން ފިލްމް ކުޅުމަކީ ދެކޭ ހުވަފެނެއް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 16:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  5. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  6. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު


ޖޫހީ އޭނާގެ ދަރިންނާއި އެކު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ސްޓާރުންގެ ދަރިން ބޮލީވުޑަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ނަމަވެސް ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ޖޫހީ ޗައުލާގެ ދަރިން ފިލްމް ކުޅެން ޝައުގުވެރިކަން ނެތް ކަމަށް އޭނާ ބުނފިއެވެ.

 

މިސް އިންޑިއާގެ ތާޖު ވެސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޖޫހީ ހިނދުސްތާން ޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖާންވީ (16) އަދި ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަރްޖުން (14)  ފިލްމް ކުޅުމަކީ އޭނާ ދެކޭ ހުވަފެނެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކުދިން އެގޮތް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

 

ޖޫހީ ބުނީ އޭނާގެ ފިލްމް ކުޅޭ ސެޓަށް ވެސް އެކުދިން ނުދާ ކަމަށާއި ޖޫހީގެ ފިލްމްތައް ވެސް ނުބަލާ ކަމަށެވެ.

 

ޖޫހީ ބުނެފައި ވަނީ އެކުދިން ކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.  އެކުދިން ފިލްމީ ދާއިރާއިން ފެނިގެންދާނެ ދުވަހަކީ ޖޫހީ ވަރަށް އުފާވާނެ ދުވަހެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކުދިންނަކީ ވަރަށް ލަދުރަކި ދެކުދިން ކަމަށް ޖޫހީ ބުންޏެވެ.

 

ޖޫހީ ބުނީ ޖާންވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ ލިޔުންތެރިއަކަށް ވާން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހުން ކުއްލިއަކަށް މޮޑެލްއަކަށް ވާން ބޭނުންވި ކަމަށެވެ.

 

ފަހުން އަނެއްކާ އޭނާ ބޭނުންވީ ޑޮކްޓަރަކަށް ވާން ކަމަށް ޖޫހީ ބުންޏެވެ.

 

އަރްޖުން ކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަމެއް ކަމެއް އަދިވެސް ނޭންގޭ ކަމަށާއި އެއްފަހަރު ޖޫހީ އެހުމުން އޭނާގެ ބައްޕަ ފަދަ ބިޒްނަސް މޭންއަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް އަރުޖުން ބުނި ކަމަށް ޖޫހީ ބުންޏެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް