18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ބޮލީވުޑް

"ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީޚަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

  • ކުރިންވެސް ހަމަޖެހިވާ ގޮތަށް 17 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 14:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ޖެއިޕޫރުގައި ހުންން "ޕަދްމާވަތީ"ގެ ސެޓަށް ހަމަލާދެނީ -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރ ސަންޖޭލީލާ ބަންސާލީ އުފައްދަމުން އަންނަ ފިލްމް "ޕަދްމާވަތީ"އާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކޮށް ފިލްމް ޝޫޓިން ކުރިއަށް ގެންދުއުމަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރުވި ނަމަވެސް އެ ފިލްމް ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ތާރީޚުގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ބަންސާލީ ޕްރޮޑަކްޝަން އިން ބުނެފިއެވެ.

ބަންސާލީ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ އޮފިޝަލް ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ "ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށާއި ކުރިންވެސް ހަމަޖެހިވާ ގޮތަށް 17 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފިލުމް ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ތާރީޚީ ލޯބީގެ ހާދިސާއެއް ކަމަށްވާ ޗިޓޯރުގެ ރަސްކަލުން ރަތަންސޭންގެ އަނބިކަނބަލުން ރާނީ ޕަދްމިނީ (ޕަދްމާވަތީ)ގެ ހަޔާތުގެ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އުފައްދާ ފިލްމްގެ ޝޫޓީން މިދޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ޖަޔަޕޫރުގުގައި ހުންނަ ސެޓަށް ޖެއިޕޫރަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ "ކާނި ސެނާގެ" ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނާއި މެމްބަރުން ގޮސް ހަޑި ހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތްކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ބަންސާލީއަށް ހަމާލާދީ ސެޓަށް ގެއްލުންދީ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ހުއްޓުވާފައިވަނީ އެފިލްމްގައި ރާނީ ޕަދްމިނީގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ސެޓަށް ލިބުނު ގެއްލުމާ ގުޅިގެން ޝޫޓިން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަލުން ޝޫޓިން ފެށިތާ ދިހަ ވަރަކަށް ދުވަސް ނުވަނީސް މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ކޯލާޕޫރު ޑިސްޓްރިކްޓް ކައިރީގައި އޮންނަ މަސައި ޕާތަރުގައި ހުރި ޕަދްމާވަތީގެ ސެޓްގައި ބަޔަކު އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައެވެ.

މިފިލްމުގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ އިތުރުން ޝާހިދް ކަޕޫރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް