21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ބޮލީވުޑް

"ޖަމާއީ ރާޖާ"ގެ ބަތަލާ ރޯޝްނީ ރާއްޖޭގައި

  • އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަމަށް ތައުރީފް ކޮށްފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 13:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  7. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  8. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ


ނިއާ ޝަރްމާ ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް -- ގޫގުލް

ޒީޓީވީން ގެނެސްދޭ ޑްރާމާ ސީރީސް "ޖަމާއި ރާޖާ"ގެ ބަތަލާ ނިއާ ޝަރުމާ (ރޯޝްނީ) ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

ނިއާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދަނީ ކ. އަތޮޅު އަދާރަން ޕްރިސްޓިޖް ވާދޫ ރިސޯޓްގަ އެވެ.

ނިއާ ވަނީ އޭނާ ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އިންސްޓަގްރާމް ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަމަށް ތައުރީފް ކޮށްފައެވެ.

މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ނިއާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު އޭނާ ރާއްޖޭގައި މަޑު ކުރާނީ ކިތައް ދުވަސް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ނިއާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ ޒީޓީވީން ގެނެސްދިން "ޖަމާއީ ރާޖާ" ގައި ރޯޝަނީ ގެ ރޯލުންނެވެ.

ނިއާ ދެން ފެނިގެންދާނީ މިހިނގާ މާރޗް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ޓްވިސްޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ސީރީސްއަކުންނެވެ.

ނިއާ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ހިންދީ ސީރީސް "ކާލީ- އެކް އަގްނީ ޕަރިކްޝާ"އިންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އޭނާ ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ  ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި "އެކް ހަޒާރޯމޭ މޭރީ ބެހެނާ" އިން މާންވީގެ ރޯލުނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާ ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑިއާގައި އިސްތިހާރުކުރުމަށް ހާއްސަ ވީޑިއޯއެއް ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް