18 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 09 މުލަ
11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:01
އަސްރު 15:27
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:04
ފަތިސް 04:47

ބޮލީވުޑް

"ޖަމާއީ ރާޖާ"ގެ ބަތަލާ ރޯޝްނީ ރާއްޖޭގައި

  • އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަމަށް ތައުރީފް ކޮށްފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 13:52 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  3. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  4. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު
  5. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  6. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިހެއުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި
  7. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  8. އިމާރަތްކުރި ކުންފުނިން ހުއްދަ ވެސް ނަގާފަ އެއް ނެތް، ބޯޑް ވެސް ނަގާފައި ވަނީ އެހެންކަމަކަށް: ސިޓީ ކައުންސިލް


ނިއާ ޝަރްމާ ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް -- ގޫގުލް

ޒީޓީވީން ގެނެސްދޭ ޑްރާމާ ސީރީސް "ޖަމާއި ރާޖާ"ގެ ބަތަލާ ނިއާ ޝަރުމާ (ރޯޝްނީ) ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

ނިއާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދަނީ ކ. އަތޮޅު އަދާރަން ޕްރިސްޓިޖް ވާދޫ ރިސޯޓްގަ އެވެ.

ނިއާ ވަނީ އޭނާ ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އިންސްޓަގްރާމް ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަމަށް ތައުރީފް ކޮށްފައެވެ.

މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ނިއާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު އޭނާ ރާއްޖޭގައި މަޑު ކުރާނީ ކިތައް ދުވަސް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ނިއާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ ޒީޓީވީން ގެނެސްދިން "ޖަމާއީ ރާޖާ" ގައި ރޯޝަނީ ގެ ރޯލުންނެވެ.

ނިއާ ދެން ފެނިގެންދާނީ މިހިނގާ މާރޗް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ޓްވިސްޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ސީރީސްއަކުންނެވެ.

ނިއާ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ހިންދީ ސީރީސް "ކާލީ- އެކް އަގްނީ ޕަރިކްޝާ"އިންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އޭނާ ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ  ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި "އެކް ހަޒާރޯމޭ މޭރީ ބެހެނާ" އިން މާންވީގެ ރޯލުނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާ ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑިއާގައި އިސްތިހާރުކުރުމަށް ހާއްސަ ވީޑިއޯއެއް ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް