19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޖަނާޒާ ޑިސްކައުންޓް

އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި ނުދުއްވަން އެއްބަސްވާ ޖަޕާނުގެ މުސްކުޅިންނަށް އެމީހުންގެ ޖަނާޒާއިން 15 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

  • ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުމުރުން 75 އަހަރުން މަތީގެ 4.8 މިލިއަން މީހުން ޖަޕާނުގައި އުޅޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 03:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ދުއްވާއެއްޗެހި އަމިއްލައަށް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓްތައް ކުރިމަތިވުމުގެ މައްސަލަ ޖަޕާނުގައި ބޮޑު -- އެލަމީ

ޖަޕާނުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި އަމިއްލަ އަށް ދުއްވުން ހުއްޓާލަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން، ލައިސަންސް ގެނެސް ހަވާލު ކޮށްފިނަމަ،  އެމީހަކު މަރުވުމުން ބާއްވާ ޖަނާޒާއަށް ހިނގާ ޚަރަދުން 15 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓު ދޭ ޕްރޮގްރާމެއް އައިޗީ ޕްރިފެކްޗަރގައި ފަށައިފި ކަމަށް ކިޔޯޑޯ ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

ޖަޕާނުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އިންޖީނު އެޅި އެއްޗެހި އަމިއްލަ އަށް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓްތަކާއި، ލިބޭ ގެއްލުންތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ މިންވަރަށް އިތުރުވެފައި ވުމާއެކު، އެއްޗެހި ދުއްވުމުން ދުރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މި ޚަބަރުގައިވެއެވެ.

އުމުރު މައްޗަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ގިޔަރާ ބުރެކި އޮޅި ހަނދާން ނެތިގެން ބުރެކި ޖައްސައްޖެހޭ ތަންތާގައި ގިޔަރަށް ލެވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އެބަހުއްޓެވެ.

މި ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓުގެ ބޭނުން ހިފަން އެދޭނަމަ، ހަދަން ޖެހޭ ގޮތަކީ، ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ފުލުސް އޮފީހަކާ ހަވާލުކޮށް، ހަވާލު ކުރި ލިޔުން ގެނެސް ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރާ ތަނަކާ ހަވާލު ކުރަނީއެވެ. މި ޚަބަރުގައި ބުނާ ގޮތުން ލައިސަންސް ހަވާލު ކުރުމުން އޭނާއަށް ޖަނާޒާގެ 15 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓު އާއިލާގެ އެހެން މީހަކު އޭނާއަށް ވުރެ ކުރިން މަރުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށްވެސް އެ ޑިސްކައުންޓް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

ޖަޕަނީސް ޓައިމްސް ބުނާ ގޮތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުމުރުން 75 އަހަރުން މަތީގެ 4.8 މިލިއަން މީހުން ޖަޕާނުގައި އުޅެއެވެ.

ދުވަސްވީ މީހުންގެ ލައިސަންސް ރައްދު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ލައިސަންސް ހަވާލު ކުރުމުން ހެޔޮ އަގުގައި ނޫޑްލްސް ލިބޭ ސްކީމެއްވެސް މީގެ ކުރިން ޖަޕާނުގައި ވަނީ ތައާރުފް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް