17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ޖަނާޒާ ޑިސްކައުންޓް

އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި ނުދުއްވަން އެއްބަސްވާ ޖަޕާނުގެ މުސްކުޅިންނަށް އެމީހުންގެ ޖަނާޒާއިން 15 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

  • ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުމުރުން 75 އަހަރުން މަތީގެ 4.8 މިލިއަން މީހުން ޖަޕާނުގައި އުޅޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 03:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ދުއްވާއެއްޗެހި އަމިއްލައަށް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓްތައް ކުރިމަތިވުމުގެ މައްސަލަ ޖަޕާނުގައި ބޮޑު -- އެލަމީ

ޖަޕާނުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި އަމިއްލަ އަށް ދުއްވުން ހުއްޓާލަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން، ލައިސަންސް ގެނެސް ހަވާލު ކޮށްފިނަމަ،  އެމީހަކު މަރުވުމުން ބާއްވާ ޖަނާޒާއަށް ހިނގާ ޚަރަދުން 15 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓު ދޭ ޕްރޮގްރާމެއް އައިޗީ ޕްރިފެކްޗަރގައި ފަށައިފި ކަމަށް ކިޔޯޑޯ ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

ޖަޕާނުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އިންޖީނު އެޅި އެއްޗެހި އަމިއްލަ އަށް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓްތަކާއި، ލިބޭ ގެއްލުންތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ މިންވަރަށް އިތުރުވެފައި ވުމާއެކު، އެއްޗެހި ދުއްވުމުން ދުރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މި ޚަބަރުގައިވެއެވެ.

އުމުރު މައްޗަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ގިޔަރާ ބުރެކި އޮޅި ހަނދާން ނެތިގެން ބުރެކި ޖައްސައްޖެހޭ ތަންތާގައި ގިޔަރަށް ލެވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އެބަހުއްޓެވެ.

މި ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓުގެ ބޭނުން ހިފަން އެދޭނަމަ، ހަދަން ޖެހޭ ގޮތަކީ، ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ފުލުސް އޮފީހަކާ ހަވާލުކޮށް، ހަވާލު ކުރި ލިޔުން ގެނެސް ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރާ ތަނަކާ ހަވާލު ކުރަނީއެވެ. މި ޚަބަރުގައި ބުނާ ގޮތުން ލައިސަންސް ހަވާލު ކުރުމުން އޭނާއަށް ޖަނާޒާގެ 15 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓު އާއިލާގެ އެހެން މީހަކު އޭނާއަށް ވުރެ ކުރިން މަރުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށްވެސް އެ ޑިސްކައުންޓް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

ޖަޕަނީސް ޓައިމްސް ބުނާ ގޮތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުމުރުން 75 އަހަރުން މަތީގެ 4.8 މިލިއަން މީހުން ޖަޕާނުގައި އުޅެއެވެ.

ދުވަސްވީ މީހުންގެ ލައިސަންސް ރައްދު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ލައިސަންސް ހަވާލު ކުރުމުން ހެޔޮ އަގުގައި ނޫޑްލްސް ލިބޭ ސްކީމެއްވެސް މީގެ ކުރިން ޖަޕާނުގައި ވަނީ ތައާރުފް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް