20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ޓްރާންސް މޯލްޑިއަން އެއަރވޭސް

ޓީއެމްއޭގެ ފްލީޓް ވަރުގަދަކޮށްފި

  • 2016 ވަނަ އަހަރު ޓީއެމްއޭއިން ވަނީ އެއްލައްކަ ވިހި ހާސް ފްލައިޓް އޮފަރޭޓްކޮށްފަ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 02:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ޓްރާންސް މޯލްޑިއަން އެއަރވޭސްގެ ފްލައިޓް -- ޓްވިޓަރ

ޓްރާންސް މޯލްޑިއަން އެއަރވޭސް ޓީއެމްއޭ އިން އެކުންފުނީގެ އެއާ ކްރާފްޓް ފްލީޓަށް ފްލައިޓެއް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

 

އެކުންފުންޏަށް އަލަށް ގެނައީ ޑީއެޗްސީ 6 ސީރީޒްގެ 300 މަރުކާރގެ ބޯޓެއް ކަމަށާއި ސީދާ ކެނެޑާއިން ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ގެނެސްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު އެވެ.

 

ޓީއެމްއޭގެ ފްލީޓް ވަރުގަދަ ކުރީ ޓުއަރިޒް ސެކްޓައަށް ޑިމާންޑް އިތުރުވެ އަލަށް ހުޅުވޭ ރިސޯޓްތަކާއި އެކު ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވެގެންދާތީ ކަމަށް ޓީއެމްއޭއިން ބުންޏެވެ.

 

އެކުންފުނިން ބުނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓުއަރިޒަމް ސެކްޓަރަށް އަންނަ ކުރިއެރުމާއި ޑިމާންޑާއި އެއްވަރަށް އިތުރު ފްލައިޓްތައް ގެންނަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

2016 ވަނަ އަހަރު ޓީއެމްއޭއިން ވަނީ އެއްލައްކަ ވިހި ހާސް ފްލައިޓް އޮފަރޭޓްކޮށް 80،000 ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދީފައެވެ.

 

އަލަށް ގެނައި ފްލައިޓާއި އެކު އެކުންފުނީގެ ފްލީޓް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާއިރު ޓީއެމްއޭއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ދުނިޔޭގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓާރަގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮތުމަށް ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް