11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

އުރީދޫ

ސްޕޫލްގެ ޚިދުމަތް އުރީދޫ އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި

  • ސްޕޫލް އަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމަށް 3 ޕެކޭޖެއް އުރީދޫއިން ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފަ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 21 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


އުރީދޫއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން -- ޓްވިޓަރ

އުރީދޫއިން މަގްބޫލް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކޮންޓެންޓް ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ސްޕޫލްގެ ޕްރީމިއަމް ވަރޝަން ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

 

އުރީދޫއިން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކުންފުނީގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ނޫރާ އިބްރާހިމް ޒާހިރު ވިދާޅުވީ މި ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް 10،000 ގަޑިއިރުގެ ބޮލީވުޑް ފިލްމް ބަލާލެވޭ އިރު، އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމްތަކުން ފެށިގެންގޮސް އެންމެ ކުރީގެ ފިލްމުތައްވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. 

 

ސްޕޫލްގެ ވެބްސައިޓް އަދި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް، އެ ޕްލެޓްފޯމުން ފޯރުކޮށްދޭ ގިނަގުނަ ފިލްމުތައް ކޮންމެ ސްމާޓް ޑިވައިސް އެއްގައިވެސް ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް ނޫރާ ވިދާޅުވި އެެވެ. 

 

ސްޕޫލް އަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމަށް ފަސޭހަ 3 ޕެކޭޖެއް އުރީދޫއިން ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.

 

 

ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

މުއްދަތު

އަގު

ޕެކޭޖް

“GO” ޖައްސަވާފަ 4545 އަށް މެސެޖް ކުރައްވާ.

ނުވަތަ ore.do/spuul އަށް ޒިޔާތަތްކޮށްލެއްވުމަށްފަހު ބޭނުންފުޅުވާ ޕެކޭޖެއް އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ

1 ދުވަސް

3 ރުފިޔާ

ސްޕޫލް މޫވީޒް 3

10 ދުވަސް

25 ރުފިޔާ

ސްޕޫލް މޫވީޒް 25

1 މަސް

75 ރުފިޔާ

ސްޕޫލް މޫވީޒް 75

 

3 މަސް

180 ރުފިޔާ

ސްޕޫލް މޫވީޒް 180

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް