18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 06 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ނާމް ޝަބާނާ

އަކްޝޭ އަށް އަނޫޕަމްގެ ތައުރީފް

  • އަނޫޕަމް އާއި އަކްޝޭ ވަނީ އެކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވޭ
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 21 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 17:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


"ނާމް ޝަބާނާ"ގެ ދަރިން ކަމަށްވާ އަކްޝޭ، މަނޯޖް ވަޖްޕާއީ، ތާޕްސީ ޕަންނޫ އަދި އަނޫޕަމް ކޭރް -- ގޫގުލް

ބޮލީވޫޑްގެ ސުޕަ ސްޓާ އަކްޝޭ ކުމާރަށް އަނޫޕަމް ކޭރް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފްކޮށްފިއެވެ.

އަކްޝޭއާ އެކު ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ކުޅެފައިވާ އަނޫޕަމް ބުނީ އަކްޝޭއަކީ ވަތަށް ހިތްހެޔޮ މީހެއް ކަމަށާއި އަނެކާ އަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް އޭނާ މީހުންނަށް އެތައް ކަމެއް ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ މިއަދު ފިޓްކޮށް އަދި ސިއްހަތު ރަނގަޅު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުމުގެ އަސްލަކީ ވެސް އަކްޝޭ ކަމަށާއި އެކަމުގައި އަކްޝޭގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އަނޫޕަމް ބުންޏެވެ.

ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ފިޓްކޮށް ހުރުމަށް އަކްޝޭ ވަރަށް ހިތްވަރު ދީ ނަސޭހަތް ދޭ ކަމަށް ވެސް އަނޫޕަމް ބުންޏެވެ.

ނާމް ޝަބާނާގެ ޕޯސްޓަރެއް

އަނޫޕަމް އާއި އަކްޝޭ ވަނީ އެކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. މި ދެ ތަރިން އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ނާމް ޝަބާނާ" މި މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި އެކްޝަން ތްރީލާގެ ވާހަކަ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ފިލްމް "ބޭބީ"ގައި ފެނިގެން ދިޔަ ތާޕްސީ ޕަންނޫގެ ކެރެކްޓާގެ މައްޗަށެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ސްޕިން-އޮފް ފިލްމް ކަމަށް ވަނީ އަޑުތައް ފެތުރިފައެވެ.

އަންޑަކަވާ އެޖެންޓެއްގެ ވާހަކަ ދައްކުވައިދޭ މި ފިލްމް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ ޝިވަމް ނައިރްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް