18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ނާމް ޝަބާނާ

އަކްޝޭ އަށް އަނޫޕަމްގެ ތައުރީފް

  • އަނޫޕަމް އާއި އަކްޝޭ ވަނީ އެކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވޭ
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 21 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 17:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


"ނާމް ޝަބާނާ"ގެ ދަރިން ކަމަށްވާ އަކްޝޭ، މަނޯޖް ވަޖްޕާއީ، ތާޕްސީ ޕަންނޫ އަދި އަނޫޕަމް ކޭރް -- ގޫގުލް

ބޮލީވޫޑްގެ ސުޕަ ސްޓާ އަކްޝޭ ކުމާރަށް އަނޫޕަމް ކޭރް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފްކޮށްފިއެވެ.

އަކްޝޭއާ އެކު ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ކުޅެފައިވާ އަނޫޕަމް ބުނީ އަކްޝޭއަކީ ވަތަށް ހިތްހެޔޮ މީހެއް ކަމަށާއި އަނެކާ އަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް އޭނާ މީހުންނަށް އެތައް ކަމެއް ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ މިއަދު ފިޓްކޮށް އަދި ސިއްހަތު ރަނގަޅު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުމުގެ އަސްލަކީ ވެސް އަކްޝޭ ކަމަށާއި އެކަމުގައި އަކްޝޭގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އަނޫޕަމް ބުންޏެވެ.

ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ފިޓްކޮށް ހުރުމަށް އަކްޝޭ ވަރަށް ހިތްވަރު ދީ ނަސޭހަތް ދޭ ކަމަށް ވެސް އަނޫޕަމް ބުންޏެވެ.

ނާމް ޝަބާނާގެ ޕޯސްޓަރެއް

އަނޫޕަމް އާއި އަކްޝޭ ވަނީ އެކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. މި ދެ ތަރިން އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ނާމް ޝަބާނާ" މި މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި އެކްޝަން ތްރީލާގެ ވާހަކަ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ފިލްމް "ބޭބީ"ގައި ފެނިގެން ދިޔަ ތާޕްސީ ޕަންނޫގެ ކެރެކްޓާގެ މައްޗަށެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ސްޕިން-އޮފް ފިލްމް ކަމަށް ވަނީ އަޑުތައް ފެތުރިފައެވެ.

އަންޑަކަވާ އެޖެންޓެއްގެ ވާހަކަ ދައްކުވައިދޭ މި ފިލްމް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ ޝިވަމް ނައިރްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް