24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 05 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް

ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އަށް 357.1 މިލިއަން ޑޮލަރު

  • މި ފިލްމު އަޅުވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު
  • ބެލްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ އެމާ ވޮޓްސަން
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 21 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 17:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. އިންތިޚާބު އިބޫ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް -- ގޫގުލް

ޑިސްނީ ކާޓޫނެއް ކަމަށްވާ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް"ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ފިލްމު އެޅުވި ފަހުން 357.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ އެވެ.

މި ފިލްމު ސިނަމާތަކުގައި މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އަޅުވާފައިވާ އިރު މި ފިލްމަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ އެމެރިކާ އިންނެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ސިނަމާތަކުން އެކަނި 174.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

މިއާ އެކީ އެ ފިލްމު މިވަނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުތަކުގެ ރެކޯޑް ބޮކްސް އޮފީހުން ހޯދާފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން މި ރެކޯޑް އޮތީ މިދިޔަ އަހަރު އަޅުވާފައިވާ "ބެޓްމޭން ވާސް ސުޕަރމޭން: ޑޯން އޮފް ޖަސްޓިސް" ފިލްމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ވެފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެޅުވި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު ކާމީޔާބު ހޯދި ފިލްމަށެވެ. އެމާ ވޮޓްސަން ބެލްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމުގެ އިތުރަށް މީގެ ކުރިން ސިނަމާތަކަށް އައިސްފައިވާ ޑިސްނީގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިމްލުތައް ވެސް ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުންނެވެ. އެގޮތުން "އެލިސް އިން ވޮންޑަރލޭންޑާއި، "މެލިފިސެންޓް" އަދި "ދަ ޖަންގަލް ބުކް" ވެސް ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފަ އެވެ.

 ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް ފިލްމި އުފެއްދުމަށް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 160 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ޑިސްނީ އިން އަންނަނީ "އެލަޑިން"، "ޕިކޯކިއޯ" ގެ އިތުރުން "މުލާން" ފަދަ ކާޓޫންތަކުގެ ފިލްމުތަށް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް