19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ހޮލީވުޑް

ޑްރޭކަށް ފަހު ޖޭލޯ އެލެކްސް ރޮޑްރިގެޒްއާ އެކު؟

  • ޖޭލޯއާއި ރޮޑްރިގެޒް ދަނީ މަޔާމީގައި އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން
  • ޑްރޭކް ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެރުނު ލަވައެއްގައި ޖޭލޯގެ ވާހަކަ ދައްކާފައިވޭ
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 20 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 16:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  7. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ޖޭލޯއާ އެލެކްސް ރޮޑްރިގެޒް ޔޭންކީސް އާއި އޮރިއަލްސްގެ މެޗް ބަލަން ދަނިކޮށް -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ޖެނިފަރ ލޮޕެޒް (ޖޭލޯ)އާ ރެޕް އާޓިސްޓް، ޑްރޭކްގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ ފެތުރުނުތާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އޭނާ އާއި ބޭސްބޯލް ކުޅުންތެރިޔާ އެލެކްސް ރޮޑްރިގޭޒްއާ އެކު ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ.

ނިއު ޔޯކް ޔޭންކީސްއަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުޅުނު ރޮޑްރިގޭޒް މިހާރު ބޭސްބޯލް ކުޅުމުން ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ މިހާރު ދަނީ އެޓީމަށް އެކި ގޮތް ގޮތުން އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެ ގޮތުން ޔޭންކީސް ބަލްޓިމޯ އޮރިއަލްސްއާ ހޮނiހިރު ދުވަހު މެޗްގައި ހިތްވަރު ދިނުމަށް ރޮޑްރިގެޒް ގޮސްފައިވާއިރު، އެކުގައި ޖޭލޯ ވެސް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

ޖޭލޯ، 47، އާއި ރޮޑްރިގޭޒް، 41، އެކުގައި އުޅޭކަން އީނިއުސް އިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ.

ޔޭންކީސް އާއި އޮރިއަލްސްގެ މެޗް ފްލޮރިޑާގެ މަޔާމީގައި ކުރިއަށްދާއިރު، ދެ މީހުން ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ އެތަނުގައެވެ.

ޖޭލޯ އާއި ރޮޑްރިގޭޒްހެ ގުޅުން ކުރިއަށްދާއިރު، ޑްރޭކް އާދިއްތަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ލަަވައެއްގައި ޖޭލޯގެ ނަން ބޭނުންކޮށްފައި ވެއެވެ.

އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ޑްރޭކްގެ އާ އަލްބަމްގެ ލަވައެއް ކަމަށްވާ "ފްރީ ސްމޯކް"ގެ ލިރިކްސްގައި ވާގޮތުން "އަދިވެސް މަސްތުގެ ހާލުގައި ޖޭލޯއަށް ގުޅަން/ ކުރީގެ ނަމްބަރެއް ވުމުން ކޯލް ބައުސްވޭ" މިހެނެވެ.

ޖޭލޯ އާއި ޑްރޭކްގެ ގުޅުމާ މެދު އަޑު ފެތުރިފައިވާ އިރު، ޖޭލޯވެސް ވަނީ ދެ މީހުންނަކީ ގާތް އެކުވެރިންކަމާއި، އެކުގައި ލަވައެއް ތައްޔާރު ކުރިކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޑްރޭކްގެ ފްރީ ސްމޯކް ލަވައިން ދޭހަވާ ގޮތުގައި. ދެ މީހުން ގުޅުން ގޯސްވެ، އެކަކު އަނެކަކު ނަމްބަރެއް ވެސް މިހާރު ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް