18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ބޮލީވުޑް

އައިޝްވަރިޔާގެ ބައްޕަ މަރުވެއްޖެ

  • އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 19 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 18:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


އައިޝްވަރިޔާ އާއި އޭނާގެ ފިރމީހާ އަބީޝެކް ބަޗަން ފިއުނަރަލް އަށް ދަނީ -- އާކައިވް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަދި މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ހާސިލްކޮށްފައިވާ  އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ބަޗަން ގެ ބައްޕަ ކްރިޝްނާ ރާޖް ރާއީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

 

ކްރިޝްނާ ރާޖް މަރުވެފައިވަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އެވެ.ކްރިޝްނާ ރާޖްވަނީ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ލިލަވަތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެޑްމިޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން ފަހުން ވަނީ އައިސީއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

 

އައިޝްވާރިޔާގެ އާއިލާގެ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުރުން އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަބީޝެކް ބަޗަންގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި  ގިނަ ފިލްމީ ތަރިން ވަނީ  ފިއުނަރަލްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

މީގެ ކުރިން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުވެސް ކްރިޝްނަރާޖް ބަލިވެގެން އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދީފައި  ވެއެވެ.
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް