18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 06 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

އައިޝްވަރިޔާގެ ބައްޕަ މަރުވެއްޖެ

  • އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 19 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 18:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


އައިޝްވަރިޔާ އާއި އޭނާގެ ފިރމީހާ އަބީޝެކް ބަޗަން ފިއުނަރަލް އަށް ދަނީ -- އާކައިވް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަދި މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ހާސިލްކޮށްފައިވާ  އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ބަޗަން ގެ ބައްޕަ ކްރިޝްނާ ރާޖް ރާއީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

 

ކްރިޝްނާ ރާޖް މަރުވެފައިވަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އެވެ.ކްރިޝްނާ ރާޖްވަނީ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ލިލަވަތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެޑްމިޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން ފަހުން ވަނީ އައިސީއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

 

އައިޝްވާރިޔާގެ އާއިލާގެ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުރުން އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަބީޝެކް ބަޗަންގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި  ގިނަ ފިލްމީ ތަރިން ވަނީ  ފިއުނަރަލްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

މީގެ ކުރިން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުވެސް ކްރިޝްނަރާޖް ބަލިވެގެން އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދީފައި  ވެއެވެ.
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް