23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 04 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ބޮލީވުޑް

އައިޝްވަރިޔާގެ ބައްޕަ މަރުވެއްޖެ

  • އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 19 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 18:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އައިޝްވަރިޔާ އާއި އޭނާގެ ފިރމީހާ އަބީޝެކް ބަޗަން ފިއުނަރަލް އަށް ދަނީ -- އާކައިވް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަދި މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ހާސިލްކޮށްފައިވާ  އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ބަޗަން ގެ ބައްޕަ ކްރިޝްނާ ރާޖް ރާއީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

 

ކްރިޝްނާ ރާޖް މަރުވެފައިވަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އެވެ.ކްރިޝްނާ ރާޖްވަނީ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ލިލަވަތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެޑްމިޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން ފަހުން ވަނީ އައިސީއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

 

އައިޝްވާރިޔާގެ އާއިލާގެ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުރުން އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަބީޝެކް ބަޗަންގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި  ގިނަ ފިލްމީ ތަރިން ވަނީ  ފިއުނަރަލްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

މީގެ ކުރިން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުވެސް ކްރިޝްނަރާޖް ބަލިވެގެން އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދީފައި  ވެއެވެ.
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް