23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ބޮލީވުޑް

ވަރުން އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު ބެންކޮކްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފި

  • ދެ ލޯބިވެރިން އެކުގައި މުމްބާއި އެއަރޕޯޓުން ނުކުންނަ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 19:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ވަރުން ދަވަން އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ އަރަމުން އަންނަ ތަރި ވަރުން ދަވަން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމް "ބަދްރީނާތުކީ ދުލްހަނިޔާ" އަށް  ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބެމުންނެވެ.

 

ވަރުން އާއި އާލިޔާ ބަޓް ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މި ދެތަރިން ބުރަކޮށް އުޅުމަށް ފަހު އާލިޔާ މިވަގުތު ދަނީ ރައްޓެހިންނާ އެކު އޭނާގެ 24 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންމެވެ. އަދި ވަރުން ވެސް ވަނީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާއާ އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ބެންކޮކަށް ގޮސްފައެވެ.

 

މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޗުއްޓީ ނިންމާލުމަށް ފަހު އައި މަގުމަތީގައި މިދެ ލޯބިވެރިން އެކުގައި މުމްބާއި އެއަރޕޯޓުން ނުކުންނަ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

ވަރުން އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާ ދެމީހުން އެއްކޮށް ފެންނަލެއް މިދުވަސްވަރު އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭ ވަރުން އާއި ނަތާޝާގެ ކައިވެނި ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވަރުން އަދި އެކަން ޔަޤީންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް