23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

ވަރުން އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު ބެންކޮކްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފި

  • ދެ ލޯބިވެރިން އެކުގައި މުމްބާއި އެއަރޕޯޓުން ނުކުންނަ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 19:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  6. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި
  7. މަންތާ އެއަރއަށް އުދުހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
  8. އިމިގްރޭޝަންގެ އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި


ވަރުން ދަވަން އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ އަރަމުން އަންނަ ތަރި ވަރުން ދަވަން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމް "ބަދްރީނާތުކީ ދުލްހަނިޔާ" އަށް  ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބެމުންނެވެ.

 

ވަރުން އާއި އާލިޔާ ބަޓް ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މި ދެތަރިން ބުރަކޮށް އުޅުމަށް ފަހު އާލިޔާ މިވަގުތު ދަނީ ރައްޓެހިންނާ އެކު އޭނާގެ 24 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންމެވެ. އަދި ވަރުން ވެސް ވަނީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާއާ އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ބެންކޮކަށް ގޮސްފައެވެ.

 

މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޗުއްޓީ ނިންމާލުމަށް ފަހު އައި މަގުމަތީގައި މިދެ ލޯބިވެރިން އެކުގައި މުމްބާއި އެއަރޕޯޓުން ނުކުންނަ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

ވަރުން އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާ ދެމީހުން އެއްކޮށް ފެންނަލެއް މިދުވަސްވަރު އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭ ވަރުން އާއި ނަތާޝާގެ ކައިވެނި ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވަރުން އަދި އެކަން ޔަޤީންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް