12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ބޮލީވުޑް

ވަރުން އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު ބެންކޮކްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފި

  • ދެ ލޯބިވެރިން އެކުގައި މުމްބާއި އެއަރޕޯޓުން ނުކުންނަ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 19:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު


ވަރުން ދަވަން އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ އަރަމުން އަންނަ ތަރި ވަރުން ދަވަން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމް "ބަދްރީނާތުކީ ދުލްހަނިޔާ" އަށް  ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބެމުންނެވެ.

 

ވަރުން އާއި އާލިޔާ ބަޓް ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މި ދެތަރިން ބުރަކޮށް އުޅުމަށް ފަހު އާލިޔާ މިވަގުތު ދަނީ ރައްޓެހިންނާ އެކު އޭނާގެ 24 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންމެވެ. އަދި ވަރުން ވެސް ވަނީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާއާ އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ބެންކޮކަށް ގޮސްފައެވެ.

 

މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޗުއްޓީ ނިންމާލުމަށް ފަހު އައި މަގުމަތީގައި މިދެ ލޯބިވެރިން އެކުގައި މުމްބާއި އެއަރޕޯޓުން ނުކުންނަ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

ވަރުން އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާ ދެމީހުން އެއްކޮށް ފެންނަލެއް މިދުވަސްވަރު އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭ ވަރުން އާއި ނަތާޝާގެ ކައިވެނި ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވަރުން އަދި އެކަން ޔަޤީންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް