17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ބޮލީވުޑް

ސޯނާކްޝީ ބޭނުންވަނީ އަމީތާބްގެ "ކޭބީސީ" ކަހަލަ ޝޯއެއް ހުށަހަޅަން

  • ސޯނާކްޝީއަށް ވަނީ" ންޗްބަލިއޭ8"ގެ ޖަޖެއްގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 16:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


ސޯނާކްޝީ ސިންހާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ސޯނާކްޝީ ސިންހާ ކުރިއަށް އޮތްތާ ބޭނުން ވަނީ ކުއިޒް ޝޯ އެއް ނުވަތަ  ޑެއަރ ބޭސްޑް ރިއަލިޓީ ޝޯ އެއް ހުށަހަޅައިދިނުމަށް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

 

ސޯނާކްޝީ ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު " އިންޑިއަން އައިޑޮލް ޖޫނިއަރ" ޝޯގެ ޖަޖްކަން ކޮށްފައެވެ.އެއަށްފަހު  މިހާރު މިވަނީ އިންޑިއާގެ ސެލްބްރިޓީ ކަޕުލްގެ  ނެށުން ދައްކުވައިދޭ ޝޯއެއްކަމަށްވާ " ންޗްބަލިއޭ8" ގެޖަޖުކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައެވެ.

 

ޕީޓީއައި އިން ކޮންކަހަލަ ޝޯތަކެއް ތަޖުރާކުރަންތޯ ބޭނުންވަނީ ސުވާލު ކުރުމުން ޗޯނާކްޝީ ބުނެފައިވަނީ ކޯންބަނޭގާ ކަރޯޑްޕަތީ ކަހަލަ  ކުއިޒް ގެނެސްދޭ ޝޯތައް އޭނާ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ.މީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރާއި ޑެއަރ ބޭސްޑް ޝޯތަކާއި  އެކްޝަން އަދި ސްޓަންޓްތައް ހުށަހަޅާއިދޭން ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ސޯނާކްޝީ ބުނެފައިވަނީ ކޮރިއޯގްރާފަރ ޓެރެންސް ލެވިސް އަދި ޑާއިރެކްޓަރ މޮހިތް އާއި އެކު "ނަޗްބަލިޔޭ ސީޒަން 8 ގެ ޖަޖުކަން ކުރަން ލިބުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

އަދި މިޝޯގެ އިން ބައިވަރު ސެލްބްރިޓީ ކަޕުލްގެ ދިރިއުޅުމާއި ބޭހެގޮތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗިހި އެނގިގެން ގޮސްފި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

"ފޯސް2" ގެ ތަރި ސޯނާކްޝީއަކީ ތަފާތު ގިނަ ނެސުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަރިއެކެވެ. ސޯނާކްޝީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ވަރަށް ނަށާހިތްވާ ކަމަށާއި އަދި ނެށުންތައް ބަލައިގަންނަމުންދާތީ އެކަންވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

 

ހުރިހާ ވައަތްރެއްގެ ނެށުމާއި އަދި ރޮމޭންސް ފެނިގެންދާ މި ޝޯ ބެލުންތެރިން ބަލާލަން ކަމުދާނެ ޝޯ އެއް ކަމަށް ސޯނާކްޝީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް