20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ސޯނާކްޝީ ބޭނުންވަނީ އަމީތާބްގެ "ކޭބީސީ" ކަހަލަ ޝޯއެއް ހުށަހަޅަން

  • ސޯނާކްޝީއަށް ވަނީ" ންޗްބަލިއޭ8"ގެ ޖަޖެއްގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 16:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


ސޯނާކްޝީ ސިންހާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ސޯނާކްޝީ ސިންހާ ކުރިއަށް އޮތްތާ ބޭނުން ވަނީ ކުއިޒް ޝޯ އެއް ނުވަތަ  ޑެއަރ ބޭސްޑް ރިއަލިޓީ ޝޯ އެއް ހުށަހަޅައިދިނުމަށް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

 

ސޯނާކްޝީ ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު " އިންޑިއަން އައިޑޮލް ޖޫނިއަރ" ޝޯގެ ޖަޖްކަން ކޮށްފައެވެ.އެއަށްފަހު  މިހާރު މިވަނީ އިންޑިއާގެ ސެލްބްރިޓީ ކަޕުލްގެ  ނެށުން ދައްކުވައިދޭ ޝޯއެއްކަމަށްވާ " ންޗްބަލިއޭ8" ގެޖަޖުކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައެވެ.

 

ޕީޓީއައި އިން ކޮންކަހަލަ ޝޯތަކެއް ތަޖުރާކުރަންތޯ ބޭނުންވަނީ ސުވާލު ކުރުމުން ޗޯނާކްޝީ ބުނެފައިވަނީ ކޯންބަނޭގާ ކަރޯޑްޕަތީ ކަހަލަ  ކުއިޒް ގެނެސްދޭ ޝޯތައް އޭނާ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ.މީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރާއި ޑެއަރ ބޭސްޑް ޝޯތަކާއި  އެކްޝަން އަދި ސްޓަންޓްތައް ހުށަހަޅާއިދޭން ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ސޯނާކްޝީ ބުނެފައިވަނީ ކޮރިއޯގްރާފަރ ޓެރެންސް ލެވިސް އަދި ޑާއިރެކްޓަރ މޮހިތް އާއި އެކު "ނަޗްބަލިޔޭ ސީޒަން 8 ގެ ޖަޖުކަން ކުރަން ލިބުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

އަދި މިޝޯގެ އިން ބައިވަރު ސެލްބްރިޓީ ކަޕުލްގެ ދިރިއުޅުމާއި ބޭހެގޮތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗިހި އެނގިގެން ގޮސްފި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

"ފޯސް2" ގެ ތަރި ސޯނާކްޝީއަކީ ތަފާތު ގިނަ ނެސުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަރިއެކެވެ. ސޯނާކްޝީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ވަރަށް ނަށާހިތްވާ ކަމަށާއި އަދި ނެށުންތައް ބަލައިގަންނަމުންދާތީ އެކަންވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

 

ހުރިހާ ވައަތްރެއްގެ ނެށުމާއި އަދި ރޮމޭންސް ފެނިގެންދާ މި ޝޯ ބެލުންތެރިން ބަލާލަން ކަމުދާނެ ޝޯ އެއް ކަމަށް ސޯނާކްޝީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް