17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ބޮލީވުޑް

ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް އެހީވުމަށް ސޯނަމް ކަޕޫރު ޗެރިޓީ ޑިނާ ނައިޓެއް ބާއްވަނީ

  • މި ޑިނާ ނައިޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:16 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ސޯނަމް ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފލްމީތަރި ސޯނަމް ކަޕޫރު ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުދިނަށް އެހީވުމަށް ޗެރިޓީ ގާލާ ޑިނާ ނައިޓެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

 

ސޯނަމް އަކީ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވާ ޖަމުއިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ "ކަޑްލްސް" ގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރެވެ.

 

ސޯނަމް އޭނޭގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން ބާއްވާ މި ޑިނާ ނައިޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މުމްބާއީގައެވެ.

 

ދާދި ފަހުން ސޯނަމް ވަނީ ޓާޓާ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކުދިންގެ ކައިރިއަށް ގޮސްފައެވެ.

 

އަދި އެކުދިންނަށް ހަދިޔާ ދީ ލަވަޔާއި ޕޮޔަމްސް ކިޔައިދިނުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައެވެ.

 

ސޯނަމް ވަނީ ޑޮކްޓަރުނާއި ވާހަކަ ދައްކާ، އެކުދިންނަށް ރަނގަޅު ކަނާ އާއި ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުރިތޯ ވަނީ ބަލާފައެވެ.އަމަލީ ގޮތުން އެކުދިންގެ ކަންތައްތަކުގައި އެޅުން ނަމަވެސް އެނާ ބޭނުންވީ އެކުދިނަށް އިތުރަށް އެހީތެރިވުމަށް ޑިނާ ނައިޓެއް ބޭއްވުމަށް ކަމަށް ސޯނަމް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ފިލްމް "ނީރުޖާ"ގެ ބަތަލާ ސޯނަމް ބުނީ އަހަރުމެން ބޭނުން ކޮންމެ އެއްޗެއް ކެވޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކުދިން ކެއުމަށް ބަލައިގެން އުޅޭންޖެހޭ މިންވަރު އެނގިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

 

އަދި މިޑިނާ ނައިޓުގެ ސަބަބުން ފައުންޑޭޝަނުން އެކުދިނަށް ކޮށްދެމުންދާ ކަންތައްތަކަށް އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ސޯނަމް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް