20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ބޮލީވުޑް

ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް އެހީވުމަށް ސޯނަމް ކަޕޫރު ޗެރިޓީ ޑިނާ ނައިޓެއް ބާއްވަނީ

  • މި ޑިނާ ނައިޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ


ސޯނަމް ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފލްމީތަރި ސޯނަމް ކަޕޫރު ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުދިނަށް އެހީވުމަށް ޗެރިޓީ ގާލާ ޑިނާ ނައިޓެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

 

ސޯނަމް އަކީ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވާ ޖަމުއިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ "ކަޑްލްސް" ގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރެވެ.

 

ސޯނަމް އޭނޭގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން ބާއްވާ މި ޑިނާ ނައިޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މުމްބާއީގައެވެ.

 

ދާދި ފަހުން ސޯނަމް ވަނީ ޓާޓާ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކުދިންގެ ކައިރިއަށް ގޮސްފައެވެ.

 

އަދި އެކުދިންނަށް ހަދިޔާ ދީ ލަވަޔާއި ޕޮޔަމްސް ކިޔައިދިނުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައެވެ.

 

ސޯނަމް ވަނީ ޑޮކްޓަރުނާއި ވާހަކަ ދައްކާ، އެކުދިންނަށް ރަނގަޅު ކަނާ އާއި ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުރިތޯ ވަނީ ބަލާފައެވެ.އަމަލީ ގޮތުން އެކުދިންގެ ކަންތައްތަކުގައި އެޅުން ނަމަވެސް އެނާ ބޭނުންވީ އެކުދިނަށް އިތުރަށް އެހީތެރިވުމަށް ޑިނާ ނައިޓެއް ބޭއްވުމަށް ކަމަށް ސޯނަމް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ފިލްމް "ނީރުޖާ"ގެ ބަތަލާ ސޯނަމް ބުނީ އަހަރުމެން ބޭނުން ކޮންމެ އެއްޗެއް ކެވޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކުދިން ކެއުމަށް ބަލައިގެން އުޅޭންޖެހޭ މިންވަރު އެނގިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

 

އަދި މިޑިނާ ނައިޓުގެ ސަބަބުން ފައުންޑޭޝަނުން އެކުދިނަށް ކޮށްދެމުންދާ ކަންތައްތަކަށް އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ސޯނަމް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް