23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް އެހީވުމަށް ސޯނަމް ކަޕޫރު ޗެރިޓީ ޑިނާ ނައިޓެއް ބާއްވަނީ

  • މި ޑިނާ ނައިޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ސޯނަމް ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފލްމީތަރި ސޯނަމް ކަޕޫރު ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުދިނަށް އެހީވުމަށް ޗެރިޓީ ގާލާ ޑިނާ ނައިޓެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

 

ސޯނަމް އަކީ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވާ ޖަމުއިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ "ކަޑްލްސް" ގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރެވެ.

 

ސޯނަމް އޭނޭގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން ބާއްވާ މި ޑިނާ ނައިޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މުމްބާއީގައެވެ.

 

ދާދި ފަހުން ސޯނަމް ވަނީ ޓާޓާ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކުދިންގެ ކައިރިއަށް ގޮސްފައެވެ.

 

އަދި އެކުދިންނަށް ހަދިޔާ ދީ ލަވަޔާއި ޕޮޔަމްސް ކިޔައިދިނުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައެވެ.

 

ސޯނަމް ވަނީ ޑޮކްޓަރުނާއި ވާހަކަ ދައްކާ، އެކުދިންނަށް ރަނގަޅު ކަނާ އާއި ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުރިތޯ ވަނީ ބަލާފައެވެ.އަމަލީ ގޮތުން އެކުދިންގެ ކަންތައްތަކުގައި އެޅުން ނަމަވެސް އެނާ ބޭނުންވީ އެކުދިނަށް އިތުރަށް އެހީތެރިވުމަށް ޑިނާ ނައިޓެއް ބޭއްވުމަށް ކަމަށް ސޯނަމް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ފިލްމް "ނީރުޖާ"ގެ ބަތަލާ ސޯނަމް ބުނީ އަހަރުމެން ބޭނުން ކޮންމެ އެއްޗެއް ކެވޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކުދިން ކެއުމަށް ބަލައިގެން އުޅޭންޖެހޭ މިންވަރު އެނގިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

 

އަދި މިޑިނާ ނައިޓުގެ ސަބަބުން ފައުންޑޭޝަނުން އެކުދިނަށް ކޮށްދެމުންދާ ކަންތައްތަކަށް އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ސޯނަމް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް