21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ޝާހުރުކް ޚާންގެ ކާރުން ޖެހި ފޮޓޯގްރާފަރަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

  • ޝާހު ވަނީ ކާރުން ފައިބާ ޝާހުގެ ކާރުގައި އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:46 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!


ޝާހުރުކް ޚާން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ސުޕަރ ސްޓަރ ޝާހުރުކް ޚާންގެ ކާރުން ޖެހި ފޮޓޯގްރާފަރަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެއެވެ.


މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އާލިޔާ ބަޓްގެ 24 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައެވެ.

 

އާލިޔާގެ ގޭ ކައިރީގައި އެއްވެ ތިބި ނޫސްވެރިންނާއި ފޮޓޯގުރާފަރުންވަނީ ޝާހުރުކް ޚާން ފެނިގެން ކާރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވެފައެވެ.

 

އެވަގުތު ފޮޓޯ ގްރާފަރަކު ކާރާއި މާކައިރިވުން ކާރު ދުވެފައިވަނީ އޭނާ ގެ ފައި މަތިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ވަގުތުން ޝާހު ވަނީ ކާރުން ފައިބާ ޝާހުގެ ކާރުގައި އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާފައެވެ.

 

މިހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އެތާ އެއްވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ބުނިގޮތުގައި އެ ފޮޓޯގަރާފަރަކީ އަލަށް ފޮޓޯނަގަން ފަށާފައިވާ ފޮޓޯގްރާރަކަށް ވުމުން ޝާހުރުކް ޚާން ފެނުމުން އެކްސައިޓެޑް ވެފަ ހުރި ވަރުން ކާރު އޮތީ މާކައިރީގައި ކަން ނުފެނީކަމަށެވެ.

 

އެކްސިޑެންޓްވި ފޮޓޯގްރާފަރަށް މާބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އޭނާއަށް ހޮސްޕިޓަލުން ދޭން ޖެހޭ ހުރިކާ ޚިދުމަތެއް ދީފައިވަނީ ޝާހުރުކްގެ ޚަރަދުގައި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް