13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

ޝާހުރުކް ޚާންގެ ކާރުން ޖެހި ފޮޓޯގްރާފަރަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

  • ޝާހު ވަނީ ކާރުން ފައިބާ ޝާހުގެ ކާރުގައި އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ޝާހުރުކް ޚާން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ސުޕަރ ސްޓަރ ޝާހުރުކް ޚާންގެ ކާރުން ޖެހި ފޮޓޯގްރާފަރަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެއެވެ.


މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އާލިޔާ ބަޓްގެ 24 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައެވެ.

 

އާލިޔާގެ ގޭ ކައިރީގައި އެއްވެ ތިބި ނޫސްވެރިންނާއި ފޮޓޯގުރާފަރުންވަނީ ޝާހުރުކް ޚާން ފެނިގެން ކާރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވެފައެވެ.

 

އެވަގުތު ފޮޓޯ ގްރާފަރަކު ކާރާއި މާކައިރިވުން ކާރު ދުވެފައިވަނީ އޭނާ ގެ ފައި މަތިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ވަގުތުން ޝާހު ވަނީ ކާރުން ފައިބާ ޝާހުގެ ކާރުގައި އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާފައެވެ.

 

މިހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އެތާ އެއްވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ބުނިގޮތުގައި އެ ފޮޓޯގަރާފަރަކީ އަލަށް ފޮޓޯނަގަން ފަށާފައިވާ ފޮޓޯގްރާރަކަށް ވުމުން ޝާހުރުކް ޚާން ފެނުމުން އެކްސައިޓެޑް ވެފަ ހުރި ވަރުން ކާރު އޮތީ މާކައިރީގައި ކަން ނުފެނީކަމަށެވެ.

 

އެކްސިޑެންޓްވި ފޮޓޯގްރާފަރަށް މާބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އޭނާއަށް ހޮސްޕިޓަލުން ދޭން ޖެހޭ ހުރިކާ ޚިދުމަތެއް ދީފައިވަނީ ޝާހުރުކްގެ ޚަރަދުގައި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް