18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

"ބަދްރިނާތުކީ ދުލްހަނިޔާ"ގެ ކާމިޔާބީ އާއި ގުޅިގެން ބެލުނތެރިނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް!

  • އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބައެއް ހެދުމަށް ނިންމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 17:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


އާލިއާ ބަޓް އާއި ވަރުން ދަވަން -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލިޒް ކުރި އާލިޔާ ބަޓް އާއި ވަރުން ދަވަން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ބަދްރިނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ"އަށް ވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

"ހަމްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލްހަނިޔާ" ގެ ދެވަނަ ބައި ކަމަށްވާ މިފިލްމަށް ކްރިޓިކްސް އަދި ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން ޔައުރީފްގެ ބަސްތައް ލިބިފައިވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބައެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ޝަޝާންކް ކައިތަން މިވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

މީޑިއާ އަށް މއުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ ބުނެފައިވަނީ ފިލްމްމު ބަލާފައި ނިކުންނަ ބެލުންތެރިންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދާ ހިނިތުންވުމުގެ ސަބަބަުން އިތުރު ފިލްމެއް ހެދުމުގެ ހިތްވަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެހެން ކަމުން ދުލްހަނިޔާގެ އިތުރު ފިލްމެއް ހެދުމަށް ކެތްމަދުވެފަައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ފިލްމުގެ ވާހަކައާއި ފިލްމް ފަށާނެ ތާޜީޚެއް އަދި ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ކައިތަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

"ބަދްރީނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ" އަކީ ވަރުން އާއި އާލިޔާ އެކުގައި ކުޅޭފައިވާ ތިން ވަނަ ފިލްމެވެ. މިފިލްމަސް ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ވަނީ 12 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީޒް ލިބިފައެވެ.

 

 މީގެ ކުރިން ވަރުން އާއި އާޅިޔާ ވަނީ "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އާއި "ހަމްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލަހަނިޔާ"އިން އެކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް