14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 05 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:59
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:05
އިރުއަރާ 06:02
ފަތިސް 04:45

ބޮލީވުޑް

"ބަދްރިނާތުކީ ދުލްހަނިޔާ"ގެ ކާމިޔާބީ އާއި ގުޅިގެން ބެލުނތެރިނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް!

  • އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބައެއް ހެދުމަށް ނިންމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 17:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  6. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  7. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  8. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން


އާލިއާ ބަޓް އާއި ވަރުން ދަވަން -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލިޒް ކުރި އާލިޔާ ބަޓް އާއި ވަރުން ދަވަން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ބަދްރިނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ"އަށް ވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

"ހަމްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލްހަނިޔާ" ގެ ދެވަނަ ބައި ކަމަށްވާ މިފިލްމަށް ކްރިޓިކްސް އަދި ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން ޔައުރީފްގެ ބަސްތައް ލިބިފައިވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބައެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ޝަޝާންކް ކައިތަން މިވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

މީޑިއާ އަށް މއުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ ބުނެފައިވަނީ ފިލްމްމު ބަލާފައި ނިކުންނަ ބެލުންތެރިންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދާ ހިނިތުންވުމުގެ ސަބަބަުން އިތުރު ފިލްމެއް ހެދުމުގެ ހިތްވަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެހެން ކަމުން ދުލްހަނިޔާގެ އިތުރު ފިލްމެއް ހެދުމަށް ކެތްމަދުވެފަައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ފިލްމުގެ ވާހަކައާއި ފިލްމް ފަށާނެ ތާޜީޚެއް އަދި ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ކައިތަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

"ބަދްރީނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ" އަކީ ވަރުން އާއި އާލިޔާ އެކުގައި ކުޅޭފައިވާ ތިން ވަނަ ފިލްމެވެ. މިފިލްމަސް ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ވަނީ 12 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީޒް ލިބިފައެވެ.

 

 މީގެ ކުރިން ވަރުން އާއި އާޅިޔާ ވަނީ "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އާއި "ހަމްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލަހަނިޔާ"އިން އެކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް