17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 05 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ބޮލީވުޑް

"ޕަދްމާވަތީ" ގެ ސެޓްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި

  • ގެއްލުމުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް އަރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ޖަޔަރޫރުގައި ހުންނަ "ޕަދްމާވަތީ"ގެ ސެޓަށް ބަޔަކު ހަމަލާދެނީ -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރ ސަންޖޭލީލާ ބަންސާލީ އުފައްދަމުން އަންނަ ފިލްމް "ޕަދްމާވަތީ"ގެ ސެޓްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފިއެވެ.

 

މީގެ ކުރިން މިދިޔަ ޖެނުއަރީމަހު ވެސް ޖަޔަޕޫރުގުގައި ހުންނަ "ޕަދްމާވަތީ" ގެ ސެޓަށް ބަޔަކު ވަދެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި، ބަންސާލީއަށް ހަމަލާދީފައި ވާއިރު މިފަހަރު އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައި ވަނީ ކޯލާޕޫރު ޑިސްޓްރިކްޓް ކައިރީގައި އޮންނަ މަސައި ޕާތަރުގައި ހުރި ޕަދްމާވަތީގެ ސެޓްގައެވެ.

 

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު "ޕަދްމަވަތީ"ގެ ސެޓަށް ބަޔަކު ވަދެ ހަމަލާދީ ރޯކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ސެޓް ވަނީ އެއްކޮށް އަނދާ ހުލި ވެފައެވެ.

 

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

"ޕަދްމާވަތީ"ގެ ސެޓްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ކްރޯޑަށް އަރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

"ޕަދްމާވަތީ"ގެ ސެޓަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ގެއްލުން ދީފައި މިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ޖަރަޕޫރުގައި ހުންނަ ސެޓަށް ގެއްލުން ދިނުމާ ގުޅިގެން ފިލްމް ޝޫޓިން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަލުން ޝޫޓިން ފެށިތާ 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ތެރޭގައެވެ.

 

މި ހާދިސައާ ގުޅިގެން "ފަދްމާވަތީ"ގެ ޓީމަށް ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެއެވެ.

 

"ޕަދްމަވަތީ" މިފިލްމަކީ ތާރީޚީ ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ފިލްމެކެވެ.

 

މިފިލްމްގެ ސެޓަށް ކާނި ސެނާ ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓުން މީގެ ކުރިން ހަމަލާދީ ޝޫޓިން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައި ވަނީ އެ ފިލްމުގައި ރާނީ ޕަދްމިނީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގެނެސްދީފައި ވަނީ ދޮގު މައުލޫމާތު ކަމަށް ބުނެއެވެ.

 

މިފިލމުގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ އިތުރުން ޝާހިދް ކަޕޫރެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް