21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

އަކްޝޭއާ އެކު ފިލްމްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު: ސަލްމާން

  • ސަލްމާން ވަނީ ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ގަބޫލު ނުކުރުމަށް އެދިފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 13:34 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


އަކްޝޭ އާއި ސަލްމާން ޚާން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ސުޕަރ ސްޓާރ އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ސަލްމާން ޚާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް ސަލްމާން ދޮގު ކޮށްފިއެވެ.

 

ސަލްމާން އޭނާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ދަބަންގް"ގެ ޑައިލޮގަކާ އެކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ އޭނާ ހުރީ އެކްޝޭއާ އެކު ފިލްމުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ގަބޫލު ނުކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

 

ސަލްމާން ބުނެފައިވަނީ އަކްޝޭ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމްގެ ކޯ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ އޭނާ ކަމަށާއި ޕްރޮޑިއުސަރަކީ ކަރަން ޖޯހަރު ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މަސައްކަތް ފަށާފައި ނުވާ މި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ  އަނޫރާގް ސިންގް އެވެ.

 

ސަލްމާން އާއި އަކްޝޭ ވަނީ 2003 ވަނަ އަހަރު " މުޖްސޭ ޝާދީ ކަރޯންގީ" އެކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް