16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގައި ފާތިމާ ފެނިގެނެއް ނުދޭ

  • މި ފިލްމްގެ ބަތަލާއަކު އަދިވެސް ހަމައެއް ނުޖެހޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 13:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ފިލްމް "ޑަންގަލް" ގެ ތަރިން ކަމުގައިވާ އާމިރު ޚާން އާއި ފާތިމާ އަދި ސަނާޔާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ސުޕްރ ސްޓަރ އާމިރު ޚާން ގެ ފިލްމް " ޑްނަގލް" ގެ ކާމިޔާބަށް ފަހު ބެލުން ތެރިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒަރު ކުރަމުން ދަނީ އާމިރު ގެ އަންނަން އިތް ފިލްމް "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށެވެ.

 

އާމިރުގެ އިތުރުން އަމީތާބް ބައްޗަން ވެސް ފެނިގެންދާ މި ފިލްމްގެ ބަތަލާއަކު އަދިވެސް ހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ.

 

އާމިރުގެ ފިލްމް "ޑަންގަލް" އިން ފެނިގެން ދިޔަ ބަތަލާ ފާތިމާ ސަނާ ޝައިޚް އަށް އެފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ހަމަޖެއްސި ކަމަށް މީގެ ކުރިން މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް އެ ޚަބަރު ފާތިމާ ވަނީ ދޮގު ކޮށްފައެވެ.

 

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ފާތިމާ ހޮވަން އާމިރު ބޭނުންވި ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް "ޑަންގަލް" ގައި އާމިރުގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލު ފާތިމާ ކުޅެފައިވާތީ އާމިރުއާ އެކު ރޮމޭންޓިކް ރޯލެއް ކުޅެން ކަމުނުދާނެ ކަމަށް ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއސަރ އަދިތުޔާ ޗޯޕްޅާ އަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ ފާތިމާ އަށް އެރޯލް ނުލިބުނީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ފާތިމާ ބުނެފައިވަނީ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް އުފައްދާކަން އޭނާއަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފިލްމުން އޭނާ ފެނިގެން ނުދާ ކަމަށާއި ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އިން ފުރުސަތެއް ދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

 

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ އެއްވެސް ރޯލެއް އަހަރެން ނުކުޅޭން.ލިބިއްޖެ ނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު. ކޮންމެސް މީހަކު އަހަންނަށް އެރޯލު ހޯދަ ދީބަލަ" ފާތިމާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް