21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ބޮލީވުޑް

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގައި ފާތިމާ ފެނިގެނެއް ނުދޭ

  • މި ފިލްމްގެ ބަތަލާއަކު އަދިވެސް ހަމައެއް ނުޖެހޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 13:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  3. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. މަސް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ
  7. ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ވައްދައިދޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައި!
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ފިލްމް "ޑަންގަލް" ގެ ތަރިން ކަމުގައިވާ އާމިރު ޚާން އާއި ފާތިމާ އަދި ސަނާޔާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ސުޕްރ ސްޓަރ އާމިރު ޚާން ގެ ފިލްމް " ޑްނަގލް" ގެ ކާމިޔާބަށް ފަހު ބެލުން ތެރިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒަރު ކުރަމުން ދަނީ އާމިރު ގެ އަންނަން އިތް ފިލްމް "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށެވެ.

 

އާމިރުގެ އިތުރުން އަމީތާބް ބައްޗަން ވެސް ފެނިގެންދާ މި ފިލްމްގެ ބަތަލާއަކު އަދިވެސް ހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ.

 

އާމިރުގެ ފިލްމް "ޑަންގަލް" އިން ފެނިގެން ދިޔަ ބަތަލާ ފާތިމާ ސަނާ ޝައިޚް އަށް އެފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ހަމަޖެއްސި ކަމަށް މީގެ ކުރިން މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް އެ ޚަބަރު ފާތިމާ ވަނީ ދޮގު ކޮށްފައެވެ.

 

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ފާތިމާ ހޮވަން އާމިރު ބޭނުންވި ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް "ޑަންގަލް" ގައި އާމިރުގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލު ފާތިމާ ކުޅެފައިވާތީ އާމިރުއާ އެކު ރޮމޭންޓިކް ރޯލެއް ކުޅެން ކަމުނުދާނެ ކަމަށް ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއސަރ އަދިތުޔާ ޗޯޕްޅާ އަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ ފާތިމާ އަށް އެރޯލް ނުލިބުނީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ފާތިމާ ބުނެފައިވަނީ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް އުފައްދާކަން އޭނާއަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފިލްމުން އޭނާ ފެނިގެން ނުދާ ކަމަށާއި ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އިން ފުރުސަތެއް ދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

 

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ އެއްވެސް ރޯލެއް އަހަރެން ނުކުޅޭން.ލިބިއްޖެ ނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު. ކޮންމެސް މީހަކު އަހަންނަށް އެރޯލު ހޯދަ ދީބަލަ" ފާތިމާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް