19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގައި ފާތިމާ ފެނިގެނެއް ނުދޭ

  • މި ފިލްމްގެ ބަތަލާއަކު އަދިވެސް ހަމައެއް ނުޖެހޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 13:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


ފިލްމް "ޑަންގަލް" ގެ ތަރިން ކަމުގައިވާ އާމިރު ޚާން އާއި ފާތިމާ އަދި ސަނާޔާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ސުޕްރ ސްޓަރ އާމިރު ޚާން ގެ ފިލްމް " ޑްނަގލް" ގެ ކާމިޔާބަށް ފަހު ބެލުން ތެރިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒަރު ކުރަމުން ދަނީ އާމިރު ގެ އަންނަން އިތް ފިލްމް "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށެވެ.

 

އާމިރުގެ އިތުރުން އަމީތާބް ބައްޗަން ވެސް ފެނިގެންދާ މި ފިލްމްގެ ބަތަލާއަކު އަދިވެސް ހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ.

 

އާމިރުގެ ފިލްމް "ޑަންގަލް" އިން ފެނިގެން ދިޔަ ބަތަލާ ފާތިމާ ސަނާ ޝައިޚް އަށް އެފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ހަމަޖެއްސި ކަމަށް މީގެ ކުރިން މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް އެ ޚަބަރު ފާތިމާ ވަނީ ދޮގު ކޮށްފައެވެ.

 

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ފާތިމާ ހޮވަން އާމިރު ބޭނުންވި ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް "ޑަންގަލް" ގައި އާމިރުގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލު ފާތިމާ ކުޅެފައިވާތީ އާމިރުއާ އެކު ރޮމޭންޓިކް ރޯލެއް ކުޅެން ކަމުނުދާނެ ކަމަށް ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއސަރ އަދިތުޔާ ޗޯޕްޅާ އަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ ފާތިމާ އަށް އެރޯލް ނުލިބުނީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ފާތިމާ ބުނެފައިވަނީ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް އުފައްދާކަން އޭނާއަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފިލްމުން އޭނާ ފެނިގެން ނުދާ ކަމަށާއި ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އިން ފުރުސަތެއް ދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

 

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ އެއްވެސް ރޯލެއް އަހަރެން ނުކުޅޭން.ލިބިއްޖެ ނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު. ކޮންމެސް މީހަކު އަހަންނަށް އެރޯލު ހޯދަ ދީބަލަ" ފާތިމާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް