23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގައި ފާތިމާ ފެނިގެނެއް ނުދޭ

  • މި ފިލްމްގެ ބަތަލާއަކު އަދިވެސް ހަމައެއް ނުޖެހޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 13:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


ފިލްމް "ޑަންގަލް" ގެ ތަރިން ކަމުގައިވާ އާމިރު ޚާން އާއި ފާތިމާ އަދި ސަނާޔާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ސުޕްރ ސްޓަރ އާމިރު ޚާން ގެ ފިލްމް " ޑްނަގލް" ގެ ކާމިޔާބަށް ފަހު ބެލުން ތެރިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒަރު ކުރަމުން ދަނީ އާމިރު ގެ އަންނަން އިތް ފިލްމް "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށެވެ.

 

އާމިރުގެ އިތުރުން އަމީތާބް ބައްޗަން ވެސް ފެނިގެންދާ މި ފިލްމްގެ ބަތަލާއަކު އަދިވެސް ހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ.

 

އާމިރުގެ ފިލްމް "ޑަންގަލް" އިން ފެނިގެން ދިޔަ ބަތަލާ ފާތިމާ ސަނާ ޝައިޚް އަށް އެފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ހަމަޖެއްސި ކަމަށް މީގެ ކުރިން މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް އެ ޚަބަރު ފާތިމާ ވަނީ ދޮގު ކޮށްފައެވެ.

 

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ފާތިމާ ހޮވަން އާމިރު ބޭނުންވި ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް "ޑަންގަލް" ގައި އާމިރުގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލު ފާތިމާ ކުޅެފައިވާތީ އާމިރުއާ އެކު ރޮމޭންޓިކް ރޯލެއް ކުޅެން ކަމުނުދާނެ ކަމަށް ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއސަރ އަދިތުޔާ ޗޯޕްޅާ އަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ ފާތިމާ އަށް އެރޯލް ނުލިބުނީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ފާތިމާ ބުނެފައިވަނީ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް އުފައްދާކަން އޭނާއަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފިލްމުން އޭނާ ފެނިގެން ނުދާ ކަމަށާއި ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އިން ފުރުސަތެއް ދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

 

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ އެއްވެސް ރޯލެއް އަހަރެން ނުކުޅޭން.ލިބިއްޖެ ނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު. ކޮންމެސް މީހަކު އަހަންނަށް އެރޯލު ހޯދަ ދީބަލަ" ފާތިމާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް