22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް

ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް މެލޭޝިޔާގައި އެޅުވުން ލަސްކޮށްފި

  • އެ ފިލްމު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 18 ގަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 17:39 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓްގެ ބަތަލާ އެމާ ވޮޓްސަން -- ގޫގުލް

މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް މެލޭޝިޔާގައި ސްކްރީން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް ފިލްމުގެ ކުޑަ ބައެއް ކަޑާލާފައިވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއަން ސެންސަރޝިޕް ބޯޑުން ބުނެފި އެވެ.

މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މެލޭޝިޔާގެ ސެންސަރޝިޕް ބޯޑުން އެ ފިލްމު ދެއްކުމަށް އެޕްރޫވު ކުރި ނަމަވެސް ފިލްމުގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް ކަނޑާފައިވާނެ އެވެ. އެއީ އެފިލްމުގައި އެއްޖިންސުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މަންޒަރު ދައްކުވާދޭތީ ކަމަށް ވެސް މެލޭޝިޔާގެ ސެންސަރޝިޕް ބޯޑުން ބުނެއެވެ.

އެއްޖިންސުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުން ބޭއްވުމަކީ މެލޭޝިއާގައި މަނާ ކަމެކެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެގައުމުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަނީ އެ ފިލްމް އެންމެ މަނާކުރުމަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެ ފިލްމް މެލޭޝިޔާގައި އެޅުވުން ފަސްކޮށްފައިވާ އިރު އެ ފިލްމު އަޅުވާނެ ތާރީހު ވަރަށް އަވަރަށް އިއުލާނުކުރާނެ ކަމަށް ސެންސަރޝިޕް ބޯޑުން ބުނެއެވެ.

މެލޭޝިޔާގައި އެފިލްމު އަޅުވާ އިރު އެ ފިލްމަކީ ހުރިހާ އުމުރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބެލޭނެ ފަދަ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއަން ސެންސަރޝިޕުން ބުނެއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް