12 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 13 ވިހާ
04 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:13
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް

ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް މެލޭޝިޔާގައި އެޅުވުން ލަސްކޮށްފި

  • އެ ފިލްމު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 18 ގަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 17:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. ސޯލާ ޕެނަލްތަކާއެކު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގެ ކަރަންޓް ބިލް 7،000 ރުފިޔާއަށް ކުޑަވެއްޖެ!
  8. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި


ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓްގެ ބަތަލާ އެމާ ވޮޓްސަން -- ގޫގުލް

މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް މެލޭޝިޔާގައި ސްކްރީން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް ފިލްމުގެ ކުޑަ ބައެއް ކަޑާލާފައިވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއަން ސެންސަރޝިޕް ބޯޑުން ބުނެފި އެވެ.

މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މެލޭޝިޔާގެ ސެންސަރޝިޕް ބޯޑުން އެ ފިލްމު ދެއްކުމަށް އެޕްރޫވު ކުރި ނަމަވެސް ފިލްމުގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް ކަނޑާފައިވާނެ އެވެ. އެއީ އެފިލްމުގައި އެއްޖިންސުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މަންޒަރު ދައްކުވާދޭތީ ކަމަށް ވެސް މެލޭޝިޔާގެ ސެންސަރޝިޕް ބޯޑުން ބުނެއެވެ.

އެއްޖިންސުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުން ބޭއްވުމަކީ މެލޭޝިއާގައި މަނާ ކަމެކެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެގައުމުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަނީ އެ ފިލްމް އެންމެ މަނާކުރުމަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެ ފިލްމް މެލޭޝިޔާގައި އެޅުވުން ފަސްކޮށްފައިވާ އިރު އެ ފިލްމު އަޅުވާނެ ތާރީހު ވަރަށް އަވަރަށް އިއުލާނުކުރާނެ ކަމަށް ސެންސަރޝިޕް ބޯޑުން ބުނެއެވެ.

މެލޭޝިޔާގައި އެފިލްމު އަޅުވާ އިރު އެ ފިލްމަކީ ހުރިހާ އުމުރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބެލޭނެ ފަދަ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއަން ސެންސަރޝިޕުން ބުނެއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް