18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް

ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް: ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަންގައި އެޑް ޝީރާން ފެންނާނެ

  • ޕްރޮޑިއުސަރުން ވަނީ އެޑް ޝީރާން ފެންނާނެކަން ޔަޤީންކޮށްދީފަ
  • ޖީއޯޓީގައި ކުރިންވެސް މިއުޒީޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވި
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 21:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


އެޑް ޝީރާން -- ބީބީސީ

އެޗްބީއޯގެ މަޤުބޫލު ސީރީޒް، ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި މަޝްހޫރު އިނގެރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރާން ފެނިގެން ދާނެކަން އެ ސީރީޒްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ޔަޤީންކޮށްދީފިއެވެ.

ސައުތު ބައު ސައުތުވެސްޓް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން، ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ކަމުގައިވާ ޑޭވިޑް ބެނިއޯފް އާއި ޑޭން ވީސް ބުނީ، އެ ސީރީޒްގައި އެޑް ޝީރާން ދައްކައިލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަން އެޑް ޝީރާންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ސީރީޒްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި، އެޑް ޝީރާންވެސް މި ޚަބަރު ޔަޤީން ކޮށްދީފައި ވީނަމަވެސް، ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގައި އެޑް ޝީރާން ކުޅޭނީ ކޮން ކަހަލަ ރޯލެއް ކަމެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެޑް ޝީރާން އަކީ މި ސީރީޒްގައި ފެނިގެންދާ މިއުޒިކީ ހަމައެކަނި ފަންނާނެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން، މިއުޒިކް ބޭންޑުތައް ކަމަށްވާ ކޯލްޑްޕްލޭ އާއި މަސްޓޯޑޮން އަދި އޮފް މޮންސްޓަރޒް އެންޑް މެން ގެ އިތުރުން، ސައިގަރ ރޮސް ގެ މެންބަރުންވެސް މީގެ ކުރިން މިސީރިޒްގައި ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

މީގެ ތެރެއިން އޮފް މޮންސްޓަރޒް އެންޑް މެން އާއި، ސައިގަރ ރޮސްގެ މެންބަރުން މިއުޒކް ބޭންޑްތަކެއްގެ ގޮތުގައި މި ސީރީޒްގައި ދައްކައިދީފައި ވާއިރު، އެޑް ޝިރާންވެސް ފެނިގެންދާނީ އެފަދަ ރޯލަކުންކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފަހަރުގައި މަސްޓޯޑޮންގެ މެންބަރުން ފަދައިން، އެޑް ޝީރާންވެސް ވައިލްޑްލިންގް ތަކެއް ނުވަތަ ވައިޓް ވޯކަރޒް ތަކެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ފެނިގެން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑޭވިޑް ބެނިއޯފް އާއި ޑޭން ވީސް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ 7 ވަނަ ސީޒަންގައި ހިމެނޭނީ 6 އެޕިސޯޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް