13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

ސާރާ ފިލްމް ކުޅެން ބޭނުން ވަނީ ރަންވީރާ އެކު

  • ރަންވީރާއި އެކުގައި ސާރާ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުން ފެނުން ވަނީ ނާދިރު ކަމަކަށް ވެފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 19:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ސާރާ އަލީ ޚާން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ސްޓާ ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުން އަމްރީތާ ސިންގް ދެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ޚާން ބޮލީވުޑަށް ނިކުންނަން އުޅޭ އަޑު ފެތުރިވާތާ ދުވަސްތަކެއް މިވަނީ ވެފައެވެ.

 

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ސާރާ ބޮލީވުޑަށް ނިކުންނަނީ މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރުގެ ކުޑައިގެ ދަށުގައެވެ. އަދި ސާރާ ބޮލީވުޑަށް ނިކުންނާނީ ކަރްނަޖޯހަރުގެ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން އިން ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ސައިފް އަލީ ޚާން ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ނިކުންނަ ތަރިން ކޮންމެ ވެސް ޚާންއަކާ އެކު ކެރިއަރ ފަށަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ސާރާ އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ސާރާ ބޭނުންވަނީ މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ރަންވީރު ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނުކުތް އިރުން ފެށިގެން އޭނާއަށް އެންމެ ކަމުދާ ތަރިންގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ރަންވީރާ އެކު ފުރަތަމަ ފިލްމް ކުޅޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޒޯޔާ އަކްތަރުގެ " ގަލީ ބޯއީ" ރަންވީރާއި އެކު ސާރާ ހިމަނަން ޒޯޔާ ބޭނުންވެ ހުށަހެޅި ކަމަށްބުނި ނަމަވެސް އެރޯލަށް ފަހުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އާލިޔާ ބަޓް އެވެ.

 

ކޮންމެ އަކަށް ސާރާ ރަންވީރާއި އެކު ފިލްމް ކުޅޭން ބޭނުންވީ ނަމަވެސް ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފަރާތުން ބޮލީވުޑަށް ނިކުންނަން ތައްޔާރު ވަމުންދާއިރު ރަންވީރަކީ ޔަޝްރާޖް ފިމްސްއިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފް ވެފައިވާ ތަރިއެކެވެ.

 

އެހެން ކަމުން ރަންވީރާއި އެކުގައި ސާރާ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުން ފެނުން މިވަނީ ނާދިރު ކަމަކަށް ވެފައެވެ.އަދި ސާރާގެ މި އެދުން ފިލްމް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަ ކޮށްދޭނޭތޯ މިވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް