24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

އެންމެ ބަރު އަންހެނާ ބަރުދަން

އެންމެ ބަރު އަންހެނާގެ ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

  • އޭނާ އިންޑިއާއަށް ގެނައި ފަހުން 100 ކިލޯ ލުއިކޮށްފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 18:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ


އީމާން އަހްމަދު އަބްދު އަލް އަޓީ ޖެނުއަރީމަހު އިންޑިއާއަށް ބަދަލުވީ އިރު އޭނާގެ ގައިގައި 500 ކިލޯގްރާމް ހުރި -- ބީބީސީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބަރު އަންހެނާކަމަށް ބެލެވޭ މިސްރުގެ އަންހެން މީހާ ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފިއެވެ

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ އީމާން އަހްމަދު އަބްދުލް އާތީ ޖެނުއަރީ މަހު އިންޑިއާއަށް ބަދަލުވި އިރު އޭނާގެ ގައިގައި 500 ކިލޯގްރާމް ހުއްޓެވެ.

މުމްބާއީގެ ސައިފީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ އޭނާ އިންޑިއާއަށް ގެނައި ފަހުން 100 ކިލޯ ލުއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ އޭނާ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ފުރޭނެ ވަރަށް ފިޓްކޮށް ދެވޭތޯ" ހޮސްޕިޓަލުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފައި ވަނީ މުމްބާއީއަށް އޭނާ ގެނައުމާ ހަމައަށް ވޭތުވެ ދިޔަ 25 އަހަރު އޭނާ ގެއިން ނުނިކުންނަ ކަމަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަރުޖަމާނު ބީބީސީގައި ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް މަސްތަކުގައި އޭނާއަށް އިތުރަށް ބަރުދަން ލުއިކުރެވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ ބެރިއެޓެރިކް ސާޖަން، ޑރ. މުއްފަޒަލް ލަކްޑަވާލާ އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.

ބެރިއެޓެރިކް ސާޖަރީއަކީ ބޮޑީމާސް އިންޑެކްސް 40 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިވެ ނުވަތަ ބޮޑީމާސް އިންޑެކްސް 35 އަށް ވުރެ މަތިވުމާ އެކު ސިއްހީ ހާލަތަށް ބަލައިކުރާ ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް