17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ޝާހްގެ ކޮނޑުހުޅު

ޝާހުރުކް ޚާންގެ ކޮނޑުހުޅަށް އަނިޔާވެ އަނެއްކާ ވެސް ސާޖަރީއެއް ހަދައިފި

  • ޝާހް ވަނީ ސާރޖަރީއެއް ހެދި ކަމަށް ބުނެ މަޖާ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓް ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 15:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


ޝާހުރުކް ޚާން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަ ސްޓަރ ޝާކުރުކް ޚާންގެ ކޮނޑުހުޅަށް އަނިޔާވެ އަނެއްކާ ވެސް ސާޖަރީއެއް ހަދައިފިއެވެ.

 

ޝާޚުރުކްގެ ބޮލީވުޑް ކެރިއަރގައި ހޭދަވީ 25 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ފިލްމް ޝޫޓިންތަކުގައި އަނިޔާވެ ކަކުލާއި ކޮނޑުހުޅުގެ ސާރަޖަރީ ހަދާފައެވެ.

 

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝާހް ވަނީ ސާރޖަރީއެއް ހެދި ކަމަށް ބުނެ މަޖާ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓް ކޮށްފައެވެ.

 

އެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ވާތު ކޮނޑުގެ އިތުރު ސާރޖަރީއެއް ހަދަފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ފޮޓޯގައި އޭނާގެ ކަނާއަތުގައި "ނޮޓް މީ" ޖަހާފައި ވެއެވެ.

 

އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޝާހް ބުނެފައި ވަނީ އެނާ ކަނާއަތުގައި ލިޔެފައިވައިވާ ލިޔުމަކީ އޮޅިގެން ނުބައި އަތެއްގެ ސާޖަރީ ހެދިދާނެ ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް ކަމަށެވެ.

 

މިއީ ޝާހްގެ ވާތު ކޮނޑުހުޅުގެ ސާރޖަރީ ހެދި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން 2013 ވަނަ އަހަރު "ޗެންނާއި އެކްސްޕްރެސް" ޝޫޓީން ތެރެއިން ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ވަނީ ވާތު ކޮނޑުހުޅުގެ ސާރޖަރީއެއް ހަދާފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ފިލްމް "ރައީސް" ގެ ޝޫޓީން ތެރެއިން ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ވަނީ ދާދި ފަހުން ކަކުލު ހުޅުގެ ސާރޖަރީއެއް ހަދާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް