17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޝާހްގެ ކޮނޑުހުޅު

ޝާހުރުކް ޚާންގެ ކޮނޑުހުޅަށް އަނިޔާވެ އަނެއްކާ ވެސް ސާޖަރީއެއް ހަދައިފި

  • ޝާހް ވަނީ ސާރޖަރީއެއް ހެދި ކަމަށް ބުނެ މަޖާ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓް ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 15:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ޝާހުރުކް ޚާން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަ ސްޓަރ ޝާކުރުކް ޚާންގެ ކޮނޑުހުޅަށް އަނިޔާވެ އަނެއްކާ ވެސް ސާޖަރީއެއް ހަދައިފިއެވެ.

 

ޝާޚުރުކްގެ ބޮލީވުޑް ކެރިއަރގައި ހޭދަވީ 25 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ފިލްމް ޝޫޓިންތަކުގައި އަނިޔާވެ ކަކުލާއި ކޮނޑުހުޅުގެ ސާރަޖަރީ ހަދާފައެވެ.

 

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝާހް ވަނީ ސާރޖަރީއެއް ހެދި ކަމަށް ބުނެ މަޖާ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓް ކޮށްފައެވެ.

 

އެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ވާތު ކޮނޑުގެ އިތުރު ސާރޖަރީއެއް ހަދަފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ފޮޓޯގައި އޭނާގެ ކަނާއަތުގައި "ނޮޓް މީ" ޖަހާފައި ވެއެވެ.

 

އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޝާހް ބުނެފައި ވަނީ އެނާ ކަނާއަތުގައި ލިޔެފައިވައިވާ ލިޔުމަކީ އޮޅިގެން ނުބައި އަތެއްގެ ސާޖަރީ ހެދިދާނެ ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް ކަމަށެވެ.

 

މިއީ ޝާހްގެ ވާތު ކޮނޑުހުޅުގެ ސާރޖަރީ ހެދި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން 2013 ވަނަ އަހަރު "ޗެންނާއި އެކްސްޕްރެސް" ޝޫޓީން ތެރެއިން ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ވަނީ ވާތު ކޮނޑުހުޅުގެ ސާރޖަރީއެއް ހަދާފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ފިލްމް "ރައީސް" ގެ ޝޫޓީން ތެރެއިން ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ވަނީ ދާދި ފަހުން ކަކުލު ހުޅުގެ ސާރޖަރީއެއް ހަދާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް