21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޝާހްގެ ކޮނޑުހުޅު

ޝާހުރުކް ޚާންގެ ކޮނޑުހުޅަށް އަނިޔާވެ އަނެއްކާ ވެސް ސާޖަރީއެއް ހަދައިފި

  • ޝާހް ވަނީ ސާރޖަރީއެއް ހެދި ކަމަށް ބުނެ މަޖާ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓް ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 15:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ޝާހުރުކް ޚާން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަ ސްޓަރ ޝާކުރުކް ޚާންގެ ކޮނޑުހުޅަށް އަނިޔާވެ އަނެއްކާ ވެސް ސާޖަރީއެއް ހަދައިފިއެވެ.

 

ޝާޚުރުކްގެ ބޮލީވުޑް ކެރިއަރގައި ހޭދަވީ 25 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ފިލްމް ޝޫޓިންތަކުގައި އަނިޔާވެ ކަކުލާއި ކޮނޑުހުޅުގެ ސާރަޖަރީ ހަދާފައެވެ.

 

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝާހް ވަނީ ސާރޖަރީއެއް ހެދި ކަމަށް ބުނެ މަޖާ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓް ކޮށްފައެވެ.

 

އެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ވާތު ކޮނޑުގެ އިތުރު ސާރޖަރީއެއް ހަދަފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ފޮޓޯގައި އޭނާގެ ކަނާއަތުގައި "ނޮޓް މީ" ޖަހާފައި ވެއެވެ.

 

އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޝާހް ބުނެފައި ވަނީ އެނާ ކަނާއަތުގައި ލިޔެފައިވައިވާ ލިޔުމަކީ އޮޅިގެން ނުބައި އަތެއްގެ ސާޖަރީ ހެދިދާނެ ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް ކަމަށެވެ.

 

މިއީ ޝާހްގެ ވާތު ކޮނޑުހުޅުގެ ސާރޖަރީ ހެދި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން 2013 ވަނަ އަހަރު "ޗެންނާއި އެކްސްޕްރެސް" ޝޫޓީން ތެރެއިން ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ވަނީ ވާތު ކޮނޑުހުޅުގެ ސާރޖަރީއެއް ހަދާފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ފިލްމް "ރައީސް" ގެ ޝޫޓީން ތެރެއިން ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ވަނީ ދާދި ފަހުން ކަކުލު ހުޅުގެ ސާރޖަރީއެއް ހަދާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް