19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޑީސީ ކޮމިކްސް

ވޮންޑަރ ވުމަންގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލަރ ރިލީޒްކޮށްފި

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 ޖޫން، 2017
  • ޕެޓީ ޖެންކިންސް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގެ މައި ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ގަލް ގަޑޮޓްއާއި ކްރިސް ޕައިން
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 12 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 17:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ފިލްމްގެ އާ ޕޯސްޓަރ އެ ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު -- ގޫގުލް

ޑީސީ ކޮމިކްސްގެ މަޝްހޫރު ސުޕަރ ހީރޯ، ވޮންޑަރ ވުމަން ފިލްމްގެ އާ ޓްރެއިލަރއެއް ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް ފަހު، ވޮންޑަރ ވުމަންގެ ރޯލްއިން ފެނިގެންދާ ގަލް ގަޑޮޓްވަނީ "އެއަށް ވުރެ އަދި މާ ބޮޑު ސަޕްރައިޒް"އެއް އޮތްކަމަށް ބުނެ، ވޮންޑަރ ވުމަންގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލަރ ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ.

25 ސިކުންތުގެ މި ޓްރެއިލަރ އިން ވޮންޑަރ ވުމަން، ނުވަތަ ޑަޔާނާ ކުޑަ އިރު  އެމެޒަންގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ޓްރެއިންކޮށް، އޭނާގެ "ޕަވަރ"ތައް ބޭނުންކުރާ ދަސްކުރާ މަންޒަރު ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި ދުނިޔެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެމަޒަންއިން އޭނާ ލަންޑަނަށް ކުރި ދަތުރުވެސް ފެނިގެންދެއެވެ.

ޕެޓީ ޖެންކިންސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ ޑީސީ އެކްސްޓެންޑެޑް ޔުނިވަރސް އިން ދެން ރިލީޒް ކުރަން އިން ފިލްމެވެ. ގަޑޮޓްއާއި ސްޓީވް ޓްރެވަރގެ މަގާމުން ކްރިސް ޕައިން ފެނިގެންދާ ވޮންޑަރ ވުމަން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 ޖޫން، 2017 ގައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ސްޓީވް ގެ ފްލައިޓެއް ޑަޔާނާގެ ޕްލެނެޓަށް ކްރޭޝްވުމުން ދެން ހިނގާ ކަންތައް ފެނިގެންދާނެއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގައި ކުރިއަށް ދާ ހަނގުރާމަ، އެއް ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިންގަނީ "އޭރީސް- ގޯޑް އޮފް ވޯރ" ކަމަށް ބުނެ، ޑަޔާނާ ދުނިޔެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ލަންޑަނަށް ދެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް