19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ބޮލީވުޑް

ކެޓްރީނާއަށް އަނިޔާ ވުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުގައި ކަރީނާ ނަށައިފި

  • ކަރީނާ ވަނީ ހަތަރު ޚާންގެ ޓްރިބިއުޓެއް ހުށަހަޅާފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 16:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  2. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވަދާކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  3. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  6. މިހާރުގެ 7 މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި
  7. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  8. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި


ކަރީނާ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޒީ ސިން އެވޯޑްސް 2017 ގައި ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ކެޓްރީނާ ކައިފް ޕާރފޯމް ކުރަން އޮތް ނަމަވެސް "ޖައްގާ ޖާސޫސް" ގެ ސެޓްގައި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޕާރފޯމް ނުކުރެވިއްޖެ އެވެ.

 

"ޖައްގާ ޖާސޫސް" ގެ ސެޓްގައި ޝޫޓިން ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު ކެޓްރީނާ ކަނދުރާ މައްޗަށް ބަރު އެއްޗެއް ވެއްޓި  ބުރަކއްޓާއި ކަނދުރާއަށް އަނިޔާ ވުމުގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރުންވަނީ ހެލިފެލިވެ އުޅުން މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި އަރާމު ކުރުމަށް ވެސް ކެޓްރީނާއަށް ވަނީ ޑޮކްޓަރުން އަންގަފައެވެ.

 

މި ޝޯގައި ކެޓްރީނާގެ ބަދަލުގައި ޕާފޯމް ކޮށްފައިވަނީ ކަރީނަ ކަޕޫރެވެ. ކަރީނާ ވަނީ ބޮލީވުޑޤގެ އެންމެ ވިދަމުން އަންނަ ހަތަރު ޚާން ކަމުގައިވާ ޝާހްރުކް ޚާން، ސަލްމާން ޚާން، އާމިރު ޚާން އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ސައިފްއަލީޚާންގެ ޓްރިބިއުޓެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

 

މީގެ އެންމެ ޝައުގު ވެރިވެރި ކަމަކީ ކަރީނާ ވަނީ މި ހަތަރު ސްޓާރުންނާއި ފިލްމްތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

 

އެގޮތުން ކަރީނާ ވަނީ އެތަރިންނާއި އެކު ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ސަލްމާން ޚާން އާއި އެކު ކުޅެފައިވާ ބަޖްރަންގީ ބައިޖާން، އާމިރު ޚާން އާއި އެކު ކުޅެފައިވާ 3 އިޑިއޮޓްސް، ސައިފަ އާއި އެކު ކުޅެފައިވާ ތާޝަން، އަދި ޝާހުރުކްގެ ރާވަން ގެ ލަވަތަކަށް ހިމަނައިގެން ޕާރފޯމް ކޮށްފައެވެ.

 

ޒީ ސިން އެވޯޑްސް 2017 ގައި ކަރީނާ ހުށަހަޅާއިދިން މި ނެށުމަކީ  އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ އިންކަން އިއުލާން ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވިހޭފަހުންވެސް އެނާގެ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖް ޕާރފޯމަންސް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް