12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ބޮލީވުޑް

"ބަދްރީނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ" އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު 12 ކްރޯޑް ރުޕީޒް ލިބިފައިވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 19:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު


އާލިޔާ ބަޓް އާއި ވަރުން ދަވަން -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލިޒް ކުރި އާލިޔާ ބަޓް އާއި ވަރުން ދަވަން ފެނިގެންދާ  ފިލްމް "ބްދަރިނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ"އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

 

ކަރަން ޖޯހަރުޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މިފިލްމަށް ކްރިޓިކްސް އަދި ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން ދަނީ "ޕޮޒިޓިވް" ކޮމެންޓްސް ލިބެމުންނެވެ.

 

އަދި ވަރުން އާއި އާލިޔާގެ ޕާފޯމަސްގެ އިތުރުން ޝަޝާންކް ކައިތަންގެ ޑައިރެކްޝަނަށް ވަނީ ތައުޜީފް ކޮށްފައެވެ.

 

ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާބެހޭ ގޮތުން ޓްރޭޑް އެންލިސްޓް ތަރަން އަދާޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިލްމްގެ ގިނަ ޝޯތަކެއް ހައުސްފުލް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުރިން އުއްމީދު ކުރި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

 

ފިލްމް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ އަކްޝޭ ރާތީ އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް އަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި ބުނެފައިވަނީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު 12 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީޒް ލިބިފައިވއިރު ހަފްތާ ބަނދުގައި 40 ނުވަތަ 50 ކްރޯޑް ރުޕީޒް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

 

 "ބަދްރީނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ" އަކީ ވަރުން އާއި އާލިޔާ އެކުގައި ކުޅޭފައިވާ ތިން ވަނަ ފިލްމެވެ. މީގެ ކުރިން "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އާއި "ހަމްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލަހަނިޔާ" ގައި މި ދެތަރިން އެކުގައި ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

"ބަދްރީނާތްކީ ދުލްހަނިޔާ" އަކީ  2014 ވަނަ އަހަރު ބޮލީވުޑްގައި ކުރިއަރައިގެންދިޔަ ހެއްވާ މަޖާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ " ހަމްޕްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލްހަނިޔާ" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް