21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ޕިރަމިޑް ޕްރޮމޯޝަން

ކޭކް އާއި ވެފާގެ ޕްރޮމޯޝަން ހަރަކާތެއް ޕިރަމިޑުން ފަށައިފި

  • ސާޕްލިން ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދެ ދުވަހަށް
  • ޕިރަމިޑްގެ ޕްރޮމޯޝަން މިމަހުގެ 18 އަށް ކުރިއަށްދާނެ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 11 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 16:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ޕިރަމިޑް ޕްރޮމޯޝަން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ޕިރަމިޑުން ކޭކް އަދި ވެފަރ ސާމްޕްލިން ހަރަކާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

ޕިރަމިޑްގެ މާކެޓިން މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސޮބާހު ވިދާޅުވީ، ޕިރަމިޑުން ކޭކް އަދި ވެފަރ އަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން އިވެންޓެއް ފަށާފައިވާ އިރު މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

" މިފަދަ ކޭކް އަދި ވެފަރ ސާމްޕްލިން ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ، ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް މި ރަހަތައް ދައްކާލުން" ސޮބާހު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސާމްޕްލިން ހަރާތުގައި ޕިރަމިޑުން މާކެޓް ކުރަނީ މެލޭޝިއާގެ ބްރޭޑެއް ކަމުގައިވާ، "މިއުޒިކް" އާއި ސްރީލަންކާގެ ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ "ޓިއަރާ" އެވެ.

މިހަރަކާތުގެ ތެރެއިން މި ދެ ބްރޭންޑްގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކޭކް އަދި ވެފަރތައް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

ޕިރަމިޑަކީ، ކޭކް އަދި ވެފަރގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގައި ކުރިއަށްދާ މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ކޭކް ޓޭސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މަރޗު 11 އާއި 12 ވަނަ ދުވަހު ލިބޭނެ ކަމަށް ޕިރަމިޑުން ބުނެ އެވެ.

މި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން މި ބާވަތްތައް ޚާއްސަ އަގުތަކެއްގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް