22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ޕިރަމިޑް ޕްރޮމޯޝަން

ކޭކް އާއި ވެފާގެ ޕްރޮމޯޝަން ހަރަކާތެއް ޕިރަމިޑުން ފަށައިފި

  • ސާޕްލިން ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދެ ދުވަހަށް
  • ޕިރަމިޑްގެ ޕްރޮމޯޝަން މިމަހުގެ 18 އަށް ކުރިއަށްދާނެ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 11 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 16:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ޕިރަމިޑް ޕްރޮމޯޝަން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ޕިރަމިޑުން ކޭކް އަދި ވެފަރ ސާމްޕްލިން ހަރަކާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

ޕިރަމިޑްގެ މާކެޓިން މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސޮބާހު ވިދާޅުވީ، ޕިރަމިޑުން ކޭކް އަދި ވެފަރ އަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން އިވެންޓެއް ފަށާފައިވާ އިރު މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

" މިފަދަ ކޭކް އަދި ވެފަރ ސާމްޕްލިން ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ، ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް މި ރަހަތައް ދައްކާލުން" ސޮބާހު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސާމްޕްލިން ހަރާތުގައި ޕިރަމިޑުން މާކެޓް ކުރަނީ މެލޭޝިއާގެ ބްރޭޑެއް ކަމުގައިވާ، "މިއުޒިކް" އާއި ސްރީލަންކާގެ ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ "ޓިއަރާ" އެވެ.

މިހަރަކާތުގެ ތެރެއިން މި ދެ ބްރޭންޑްގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކޭކް އަދި ވެފަރތައް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

ޕިރަމިޑަކީ، ކޭކް އަދި ވެފަރގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގައި ކުރިއަށްދާ މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ކޭކް ޓޭސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މަރޗު 11 އާއި 12 ވަނަ ދުވަހު ލިބޭނެ ކަމަށް ޕިރަމިޑުން ބުނެ އެވެ.

މި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން މި ބާވަތްތައް ޚާއްސަ އަގުތަކެއްގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް