23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ޕިރަމިޑް ޕްރޮމޯޝަން

ކޭކް އާއި ވެފާގެ ޕްރޮމޯޝަން ހަރަކާތެއް ޕިރަމިޑުން ފަށައިފި

  • ސާޕްލިން ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދެ ދުވަހަށް
  • ޕިރަމިޑްގެ ޕްރޮމޯޝަން މިމަހުގެ 18 އަށް ކުރިއަށްދާނެ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 11 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 16:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


ޕިރަމިޑް ޕްރޮމޯޝަން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ޕިރަމިޑުން ކޭކް އަދި ވެފަރ ސާމްޕްލިން ހަރަކާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

ޕިރަމިޑްގެ މާކެޓިން މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސޮބާހު ވިދާޅުވީ، ޕިރަމިޑުން ކޭކް އަދި ވެފަރ އަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން އިވެންޓެއް ފަށާފައިވާ އިރު މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

" މިފަދަ ކޭކް އަދި ވެފަރ ސާމްޕްލިން ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ، ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް މި ރަހަތައް ދައްކާލުން" ސޮބާހު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސާމްޕްލިން ހަރާތުގައި ޕިރަމިޑުން މާކެޓް ކުރަނީ މެލޭޝިއާގެ ބްރޭޑެއް ކަމުގައިވާ، "މިއުޒިކް" އާއި ސްރީލަންކާގެ ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ "ޓިއަރާ" އެވެ.

މިހަރަކާތުގެ ތެރެއިން މި ދެ ބްރޭންޑްގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކޭކް އަދި ވެފަރތައް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

ޕިރަމިޑަކީ، ކޭކް އަދި ވެފަރގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގައި ކުރިއަށްދާ މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ކޭކް ޓޭސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މަރޗު 11 އާއި 12 ވަނަ ދުވަހު ލިބޭނެ ކަމަށް ޕިރަމިޑުން ބުނެ އެވެ.

މި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން މި ބާވަތްތައް ޚާއްސަ އަގުތަކެއްގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް